Cyberduck Mountain Duck CLI

Ticket #9360: 45e1a0ec-5fc2-4990-b7cd-ef1d3f5f103a.cyberducktransfer

File 45e1a0ec-5fc2-4990-b7cd-ef1d3f5f103a.cyberducktransfer, 4.7 KB (added by stehrery, on Mar 12, 2016 at 12:40:08 PM)

I believe this is the transfer log when it failed this morning.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3<plist version="1.0">
4<dict>
5        <key>Type</key>
6        <string>download</string>
7        <key>Host</key>
8        <dict>
9                <key>Protocol</key>
10                <string>sftp</string>
11                <key>UUID</key>
12                <string>30333fbd-0b39-4515-88f6-c3c6d2638c7b</string>
13                <key>Hostname</key>
14                <string>tm-bb-fs.math.arizona.edu</string>
15                <key>Port</key>
16                <string>47124</string>
17                <key>Username</key>
18                <string>tm-msu</string>
19                <key>Workdir Dictionary</key>
20                <dict>
21                        <key>Type</key>
22                        <string>[directory]</string>
23                        <key>Remote</key>
24                        <string>/home/Video_RawFootage_wVideoLogs_AllSitesUploadHereFirst</string>
25                        <key>Attributes</key>
26                        <dict>
27                                <key>Modified</key>
28                                <string>1389819819000</string>
29                                <key>Permission</key>
30                                <dict>
31                                        <key>Mask</key>
32                                        <string>rwxrwxr-x</string>
33                                </dict>
34                                <key>Duplicate</key>
35                                <string>false</string>
36                        </dict>
37                </dict>
38                <key>Download Folder</key>
39                <string>/Volumes/TEACHMATH-1/Video_RawFootage_wVideoLogs_AllSitesUploadHereFirst</string>
40                <key>Download Folder Dictionary</key>
41                <dict>
42                        <key>Path</key>
43                        <string>/Volumes/TEACHMATH-1/Video_RawFootage_wVideoLogs_AllSitesUploadHereFirst</string>
44                        <key>Bookmark</key>
45                        <string>Ym9va2ADAAAAAAQQMAAAAPm1VGU2oh9RsWSlDOsjpTDAOs1Z9IVBRP3a8xVZz4O9jAIAAAcAAAABAQAAVm9sdW1lcwALAAAAAQEAAFRFQUNITUFUSC0xADMAAAABAQAAVmlkZW9fUmF3Rm9vdGFnZV93VmlkZW9Mb2dzX0FsbFNpdGVzVXBsb2FkSGVyZUZpcnN0AAwAAAABBgAABAAAABQAAAAoAAAACAAAAAQDAAARMAAAAAAAAAAAAAABCgAADAAAAAEGAAB4AAAAiAAAAIgAAAAIAAAAAAQAAEG8kv+OAAAAGAAAAAECAAACAAAAAAAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAMAAAAA6t7oAAAACAAAAAAEAADBzSfkQAAAACQAAAABAQAAQzNEOTVGODAtNTU3MS0zRDVBLTg1ODYtMzFEQzJFMUU1M0EzGAAAAAECAAABAQAAAAAAAO8/AAABAAgAAAAAAAAAAAAUAAAAAQEAAC9Wb2x1bWVzL1RFQUNITUFUSC0xDAAAAAEBAABNYWNpbnRvc2ggSEQIAAAABAMAAAAgwQwcAAAACAAAAAAEAABBu6iPJwAAACQAAAABAQAAQTc1MEQ0OUUtQjU2MC0zRjk4LTg4NDYtMjE3OTU3QTNGMzhEGAAAAAECAACBAAAAAQAIAO8/AAABAAgAAAAAAAAAAAABAAAAAQEAAC8AAABUAAAA/v///wDwAAAAAAAABgAAAAIgAADcAQAAAAAAABAgAABcAQAAAAAAABEgAACQAQAAAAAAABIgAABwAQAAAAAAABMgAACAAQAAAAAAACAgAAC8AQAAAAAAAAQAAAADAwAAAPAAAAQAAAADAwAAAAAAAAQAAAADAwAAAQAAABAAAAABBgAARAIAAFACAABcAgAAUAIAAAQAAAADAwAAAAgAKJwAAAD+////AQAAAOgBAAAMAAAABBAAAGQAAAAAAAAABRAAAJAAAAAAAAAAEBAAALQAAAAAAAAAQBAAAKQAAAAAAAAAACAAAGgCAAAAAAAAAiAAAEABAAAAAAAAECAAABQAAAAAAAAAESAAAPQAAAAAAAAAEiAAANQAAAAAAAAAEyAAAOQAAAAAAAAAICAAACABAAAAAAAAENAAAIACAAAAAAAA</string>
46                </dict>
47                <key>Access Timestamp</key>
48                <string>1457785583953</string>
49        </dict>
50        <key>Items</key>
51        <array>
52                <dict>
53                        <key>Remote</key>
54                        <dict>
55                                <key>Type</key>
56                                <string>[directory]</string>
57                                <key>Remote</key>
58                                <string>/home/Video_RawFootage_wVideoLogs_AllSitesUploadHereFirst/Arizona_SiteA_MasterFilesOnly_ClipsinSelectedClipsFolder/S1011</string>
59                                <key>Attributes</key>
60                                <dict>
61                                        <key>Modified</key>
62                                        <string>1305558227000</string>
63                                        <key>Permission</key>
64                                        <dict>
65                                                <key>Mask</key>
66                                                <string>rwxrwxr-x</string>
67                                        </dict>
68                                        <key>Duplicate</key>
69                                        <string>false</string>
70                                </dict>
71                        </dict>
72                        <key>Local Dictionary</key>
73                        <dict>
74                                <key>Path</key>
75                                <string>/Volumes/TEACHMATH-1/Video_RawFootage_wVideoLogs_AllSitesUploadHereFirst/S1011</string>
76                                <key>Bookmark</key>
77                                <string>Ym9va3wDAAAAAAQQMAAAAODjlG0xwY80liE6Fhzy6Ch9bwa6oCy6zmuJ/+Pq/EN4qAIAAAcAAAABAQAAVm9sdW1lcwALAAAAAQEAAFRFQUNITUFUSC0xADMAAAABAQAAVmlkZW9fUmF3Rm9vdGFnZV93VmlkZW9Mb2dzX0FsbFNpdGVzVXBsb2FkSGVyZUZpcnN0AAUAAAABAQAAUzEwMTEAAAAQAAAAAQYAAAQAAAAUAAAAKAAAAGQAAAAIAAAABAMAABEwAAAAAAAAAAAAAAEKAAAQAAAAAQYAAIwAAACcAAAAnAAAAJwAAAAIAAAAAAQAAEG8lEFJAAAAGAAAAAECAAACAAAAAAAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAMAAAAA6t7oAAAACAAAAAAEAADBzSfkQAAAACQAAAABAQAAQzNEOTVGODAtNTU3MS0zRDVBLTg1ODYtMzFEQzJFMUU1M0EzGAAAAAECAAABAQAAAAAAAO8/AAABAAgAAAAAAAAAAAAUAAAAAQEAAC9Wb2x1bWVzL1RFQUNITUFUSC0xDAAAAAEBAABNYWNpbnRvc2ggSEQIAAAABAMAAAAgwQwcAAAACAAAAAAEAABBu6iPJwAAACQAAAABAQAAQTc1MEQ0OUUtQjU2MC0zRjk4LTg4NDYtMjE3OTU3QTNGMzhEGAAAAAECAACBAAAAAQAIAO8/AAABAAgAAAAAAAAAAAABAAAAAQEAAC8AAABUAAAA/v///wDwAAAAAAAABgAAAAIgAAD0AQAAAAAAABAgAAB0AQAAAAAAABEgAACoAQAAAAAAABIgAACIAQAAAAAAABMgAACYAQAAAAAAACAgAADUAQAAAAAAAAQAAAADAwAAAPAAAAQAAAADAwAAAAAAAAQAAAADAwAAAQAAABQAAAABBgAAXAIAAGgCAAB0AgAAaAIAAGgCAAAEAAAAAwMAAAAIACicAAAA/v///wEAAAAAAgAADAAAAAQQAAB0AAAAAAAAAAUQAACkAAAAAAAAABAQAADMAAAAAAAAAEAQAAC8AAAAAAAAAAAgAACAAgAAAAAAAAIgAABYAQAAAAAAABAgAAAUAAAAAAAAABEgAAAMAQAAAAAAABIgAADsAAAAAAAAABMgAAD8AAAAAAAAACAgAAA4AQAAAAAAABDQAACcAgAAAAAAAA==</string>
78                        </dict>
79                </dict>
80        </array>
81        <key>UUID</key>
82        <string>45e1a0ec-5fc2-4990-b7cd-ef1d3f5f103a</string>
83        <key>Size</key>
84        <string>57605743057</string>
85        <key>Current</key>
86        <string>0</string>
87        <key>Timestamp</key>
88        <string>1457785603300</string>
89        <key>Bandwidth</key>
90        <string>-1.0</string>
91</dict>
92</plist>