Cyberduck Mountain Duck CLI

#7609 closed defect (duplicate)

Poškození programu

Reported by: Niloho Owned by:
Priority: normal Milestone: 4.4.1
Component: appstore Version: 4.3.1
Severity: critical Keywords:
Cc: Architecture:
Platform: Mac OS X 10.9

Description

Došlo k poškození programu, který se mi nepodařilo znovu spustit - příčinu neznám! V hlášce bylo uvedeno, at aplikaci smažu a znovu nainstaluji - udělal jsem to 2 - 3x - nepomohlo to!

Dnes když jsem si chtěl aplikaci stáhnout z AppStoru - byla už jen placená - jak to???

Použil jsem Time Machine a vrátil se o týden zpět a všu už funguje!

Dotaz zní - proč už nemám aplikaci na appstore zaplacenou???

Děkuji za odpověď

Olin H.

Change History (1)

comment:1 Changed on Nov 15, 2013 at 9:12:12 AM by dkocher

  • Milestone set to 4.4.1
  • Resolution set to duplicate
  • Status changed from new to closed

Please update to version 4.4.1 available in the Mac App Store. Duplicate for #7557.

Note: See TracTickets for help on using tickets.