Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by dkocher, on Aug 24, 2008 at 11:24:41 AM) (diff)

--

Ajuda del Cyberduck / Problemes coneguts

L'aplicació no s'inicia; Falla immediatament al obrir-se

Instal·leu la darrera actualització del Java a través del menú d'Apple Actualización de software.

El meu editor preferit no està suportat.

Els editors han de suportar el protocol d'edició externa.

No puc afegir una contrasenya a les adreces d'interès!

Les contrasenyes no es desen juntament amb les adreces d'interès, sinó que es desen en el gestor de contrasanyes del sistema.

Marqueu el quadre de verificació "Afegeix al gestor de contrasenyes" sobre l'inici de sessió.

Alguns caràcters especials tals com accents o dièresi no es mostren correctament en la finestra de navegació.

Proveu de canviar la codificació de caràcters del menú 'Visualitza' > 'Codificació'.

La mida de la carpeta no es mostra correctament.

El que veieu no és la mida total dels continguts de la carpeta sinó la mida de la pròpia carpeta.

No es poden canviar els permisos. El missatge d'error FTP Error: SITE not understood o similar es mostra cada vegada que ho intento.

El servidor no suporta aquesta característica (que és una extensió del protocol FTP) i no es pot utilitzar.

El temps de connexió al servidor s'esgota freqüentment; M'agradaria que es quedés activa el màxim de temps possible!

Podeu obligar al Cyberduck a que envii una commanda no operacional cada cert interval de temps. Aquesta opció també es troba en l'apartat 'Avançat' de les preferències.

De vegades rebo l'error IO Error: Broken pipe.

Hi ha hagut un problema amb la xarxa perquè la connexió és molt lenta o perquè el servidor no ha retornat cap resposta.

Rebo l'error IO Error: Read Timed Out quan intento obrir una connexió.

Hi deu haver un tallafocs bloquejant les vostres peticions o no hi ha cap servidor escoltant a la adreça i port que heu proporcionat.