Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/nl/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Apr 20, 2011 12:58:36 PM (10 years ago)
Author:
Julesbressers
Comment:

temp save

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/nl/howto/connection

  v1 v2  
  88
  99=== [wiki:help/nl/howto/ftp FTP] protocol ondersteuning ===
  10 ''With support for secure TLS connections''
   10''Met ondersteuning voor beveiligde TLS verbindingen.''
  1111
  12 === [wiki:help/en/howto/s3 Amazon S3] protocol support ===
  13 Supported service providers:
  14  * [wiki:help/en/howto/s3 Amazon Web Services]
  15  * [wiki:help/en/howto/googlestorage Google Storage]
  16  * [wiki:help/en/howto/eucalyptus Eucalyptus Walrus]
  17  * [wiki:help/en/howto/dunkel Dunkel Cloud Storage]
   12=== [wiki:help/en/howto/s3 Amazon S3] protocol ondersteuning ===
   13Ondersteunde dienstverleners:
   14 * [wiki:help/en/howto/s3 Amazon Web Services] (Engels)
   15 * [wiki:help/en/howto/googlestorage Google Storage] (Engels)
   16 * [wiki:help/en/howto/eucalyptus Eucalyptus Walrus] (Engels)
   17 * [wiki:help/en/howto/dunkel Dunkel Cloud Storage] (Engels)
  1818 * Host Europe Cloud Storage
  1919
  20 === [wiki:help/en/howto/dav WebDAV] protocol support ===
  21 ''Connect to any WebDAV compliant server using both HTTP and HTTP/SSL.''
   20=== [wiki:help/nl/howto/dav WebDAV] protocol ondersteuning ===
   21''Maak verbinding met een WebDAV server met zowel HTTP als HTTP/SSL.''
  2222
  23 === [wiki:help/en/howto/sftp SSH/SFTP] protocol support ===
  24 '' Advanced configuration for SSH connections using public key authentication.''
   23=== [wiki:help/nl/howto/sftp SSH/SFTP] protocol ondersteuning ===
   24''Geavanceerde configuratie voor SSH verbindingen met publieke sleutel authenticatie.''
  2525
  26 === [wiki:help/en/howto/openstack OpenStack Object Storage] protocol support ===
  27 Supported service providers:
  28  * [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files]
  29  * [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files UK]
  30  * [wiki:help/en/howto/openstack Internap XIPCloud Storage]
   26=== [wiki:help/en/howto/openstack OpenStack Object Storage] protocol ondersteuning ===
   27Ondersteunde dienstverleners:
   28 * [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files] (Engels)
   29 * [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files UK] (Engels)
   30 * [wiki:help/en/howto/openstack Internap XIPCloud Storage] (Engels)
  3131
  32 === [wiki:help/en/howto/azure Windows Azure] protocol support ===
   32=== [wiki:help/en/howto/azure Windows Azure] protocol ondersteuning ===
  3333
  34 === [wiki:help/en/howto/googledocs Google Docs] protocol support ===
  35 '' Access all your documents and upload files of any type to use your Google Docs account for storage.''
   34=== [wiki:help/nl/howto/googledocs Google Docs] protocol ondersteuning ===
   35''Wanneer u Google Docs als dataopslag gebruikt kunt u met Cyberduck al uw documenten, in iedere bestandsindeling, beheren en uploaden.''
  3636
  37 === [wiki:help/en/howto/dropbox Dropbox] protocol support ===
  38 ''Access your  Dropbox without syncing to your computer.''
   37=== [wiki:help/nl/howto/dropbox Dropbox] protocol support ===
   38''Verkrijg toegang tot uw Dropbox zonder te synchroniseren.''
  3939
  40 == Toolbar button ==
  41 Click the New Connection toolbar button or ''File → Open Connection... (⌘-O)''. If you want to open a connection in a new browser window, choose ''File → New Browser (⌘-N)'' first.
   40== Knop ''Nieuwe verbinding'' ==
   41Druk op de knop ''Nieuwe verbinding'' in de knoppenbalk of kies ''Bestand → Nieuwe verbinding... (⌘-O)''. Indien u hiervoor een nieuw Browser venster wilt gebruiken, kies dan eerst ''Bestand → Nieuwe browser (⌘-N)''.
  4242
  43 [[Image(Open Connection.png)]]
   43== Verbind snel ==
   44Typ de naam van de server waarmee u verbinding wilt maken in het ''Verbind snel'' vak in de knoppenbalk. Indien u een [wiki:help/in/howto/bookmarks bladwijzer] voor de servernaam heeft gemaakt, zal Cyberduck de servernaam automatisch aanvullen. Er zijn verschillende invoermethoden mogelijk in de vorm {{{gebruiker@hostnaam}}}, zoals bijvoorbeeld {{{gebruiker@voorbeeld.com}}}, of een volledige url zoals bijvoorbeeld {{{ftp://ftp.hostnaam.com/web/}}}.
  4445
  45 == Quick Connect ==
  46 Type in the name of the server directly in to the Quick Connect field in the toolbar. The text field will autocomplete from [wiki:help/en/howto/bookmarks bookmarked] hosts. You can enter a string in the format {{{user@host}}}, i.e. {{{user@example.net}}}, or a fully qualified URL such as {{{ftp://mirror.switch.ch/mirror/}}}.
   46Indien u enkel de hostnaam invoert, zal het standaard protocol zoals ingesteld in ''Voorkeuren → Algemeen → Verbinding'' gebruikt worden.
  4747
  48 [[Image(Quick Connect.png)]]
   48== Bladwijzers ==
   49Kies ''Beeld → Toon/verberg bladwijzers (⌘-B)'' en dubbelklik op een [wiki:help/nl/howto/bookmarks bladwijzer] om verbinding te maken. Indien u een bladwijzer wilt maken van een openstaande verbinding met de huidige instellingen, kies dan ''Bladwijzer → Nieuwe bladwijzer (⌘-⇧-B)''.
  4950
  50 If you enter just the hostname, the default protocol as configured in ''Preferences → General → Connection'' will be used.
   51U kunt ook ''Geschiedenis'' en ''Bonjour'' in deze weergave tonen met de tabs boven de bladwijzers.
  5152
  52 == Bookmarks ==
  53 Select ''View → Toggle Bookmarks (⌘-B)'' and double click a [wiki:help/en/howto/bookmarks bookmark] to connect. If you want to bookmark a connection already open, choose ''Bookmark → New Bookmark (⌘-⇧-B)'' and it will add a new bookmark with the current connection settings.
   53=== Geschiedenis ===
  5454
  55 Additionally you can switch to the ''History'' or ''Bonjour'' in the bookmark view.
   55Geschiedenis toont u een lijst met alle recente verbindingen. Kies een bladwijzer uit het menu ''Bladwijzer → Geschiedenis'' of gebruik de ''Geschiedenis'' tab boven de bladwijzers.
  5656
  57 === History ===
   57=== Bonjour gedetecteerde services ===
  5858
  59 List all recently connected servers. Select a bookmark from the menu ''Bookmark → History'' or the ''History'' tab of the bookmark view.
   59FTP en WebDAV services in het locale netwerk worden automatisch gedetecteerd. Servers verschijnen zowel onder ''Bladwijzer → Bonjour'' als de ''Bonjour'' tab boven de bladwijzers.
  6060
  61 [[Image(History Menu.png)]]
   61== Verbinding maken vanuit de Finder ==
  6262
  63 ===  Bonjour discovered services ===
   63=== Bladwijzer bestand ===
  6464
  65 Auto discovery of FTP & WebDAV services in the local network. Servers appear in both the menu ''Bookmark → Bonjour'' and the ''Bonjour'' tab of the bookmark view.
   65Dubbelklik op een Cyberduck `.duck` bladwijzer bestand in de Finder.
  6666
  67 == Opening connections from Finder.app ==
   67=== Internetlocatie bestand ===
   68Dubbelklik op een internetlocatie bestand in de Finder. Cyberduck moet ingesteld zijn als het [wiki:help/nl/howto/connection#Defaultprotocolhandler standaardprogramma] voor het protocol dat de URL gebruikt (bijvoorbeeld FTP).
  6869
  69 === Bookmark File ===
  70 [[Image(Bookmark Files.png)]]
   70=== Gebruik Spotlight ===
  7171
  72 Double click a Cyberduck `.duck` bookmark file in the Finder.
   72U kunt zoeken met [wiki:help/nl/howto/spotlight Spotlight].
  7373
  74 === Internet Location File ===
  75 Double click a Internet Location File in the Finder.app. Cyberduck must be configured as the [wiki:help/en/howto/connection#Defaultprotocolhandler default protocol handler] for the given protocol of the URL.
  76 
  77 === Use [wiki:help/en/howto/spotlight Spotlight] ===
  78 
  79 == Application launchers ==
   74== Applicatiestarters ==
  8075
  8176=== Quicksilver ===
  82 [http://qsapp.com/ Quicksilver] is a launcher application. Open the ''Quicksilver'' Preferences and install the ''Cyberduck Module''. Then when Cyberduck is selected in Quicksilver use the right-arrow key to access bookmarks wthin ''Quicksilver''.
   77[http://qsapp.com/ Quicksilver] kan andere applicaties starten. Open de ''Quicksilver'' Voorkeuren en installeer de ''Cyberduck Module''. Wanneer Cyberduck dan is geselecteerd in Quicksilver gebruikt u de rechter pijltjestoets om bladwijzers vanuit ''Quicksilver'' te openen.
  8378
  8479=== LaunchBar ===
  85 [http://www.obdev.at/resources/launchbar/help/IndexingRules.html#cyberduck Indexing rule] for Cyberduck.
   80[http://www.obdev.at/resources/launchbar/help/IndexingRules.html#cyberduck Launchbar] (Engels) ondersteunt Cyberduck.
  8681
  87 == From thirdparty application ==
   82== Vanuit applicaties door derden ==
  8883
  89 Drag an URL from any thirdparty application to a browser window.
  90  * Drag an URL (e.g. from Safari) to the browser list or outline view to open a new connection.
  91  * Drag an URL to the [wiki:help/en/howto/bookmarks bookmarks] to create a new bookmark.
   84U kunt URL's vanuit elke applicatie naar een Cyberduck browser venster slepen.
   85 * Sleep de URL naar de browser om een nieuwe verbinding te maken.
   86 * Sleep de URL naar de bladwijzers om een nieuwe bladwijzer te maken.
  9287
  93 == Problems Connecting ==
   88== Verbindingsproblemen ==
  9489
  9590=== I get an error {{{IO Error: Broken pipe}}} ===