Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 2 and Version 3 of help/nl/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Apr 20, 2011 1:45:16 PM (10 years ago)
Author:
Julesbressers
Comment:

translation completed for this article

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/nl/howto/connection

  v2 v3  
  4747
  4848== Bladwijzers ==
  49 Kies ''Beeld → Toon/verberg bladwijzers (⌘-B)'' en dubbelklik op een [wiki:help/nl/howto/bookmarks bladwijzer] om verbinding te maken. Indien u een bladwijzer wilt maken van een openstaande verbinding met de huidige instellingen, kies dan ''Bladwijzer → Nieuwe bladwijzer (⌘-⇧-B)''.
   49Kies ''Weergave → Toon/verberg bladwijzers (⌘-B)'' en dubbelklik op een [wiki:help/nl/howto/bookmarks bladwijzer] om verbinding te maken. Indien u een bladwijzer wilt maken van een openstaande verbinding met de huidige instellingen, kies dan ''Bladwijzer → Nieuwe bladwijzer (⌘-⇧-B)''.
  5050
  5151U kunt ook ''Geschiedenis'' en ''Bonjour'' in deze weergave tonen met de tabs boven de bladwijzers.
   
  8888== Verbindingsproblemen ==
  8989
  90 === I get an error {{{IO Error: Broken pipe}}} ===
  91 There was a problem with the unerlying network stream either because the connection was too slow or the server wouldn't give a response anymore. Often this is caused when you run out of quota on the server - meaning that your user account is not allowed to use any more harddisk space.
   90=== Ik krijg de foutmelding {{{IO Error: Broken pipe}}} ===
   91De verbinding is te langzaam of de server geeft geen antwoord meer. Vaak treedt dit probleem op wanneer u geen schijfruimte meer beschikbaar heeft op de server.
  9292
  93 === I get an error {{{IO Error: Read Timed Out}}} ===
  94 When attempting to open a connection, there is either a firewall blocking requests, or no server is listening at the given address and port. If you get this error while already connected to the server, the network connection to the server is too slow or has a too high latency. You can try to increase the connection timout in ''Preferences → Connection → Timeouts''.
   93=== Ik krijg de foutmelding {{{IO Error: Read Timed Out}}} ===
   94Een firewall blokkeert mogelijk het programma, of er is geen server bereikbaar op het opgegeven adres en poortnummer. Indien u deze foutmelding krijgt terwijl u verbinding heeft, is de netwerkverbinding te langzaam of er is te veel vertraging. U kunt proberen de time-out voor verbindingen te verhogen onder ''Voorkeuren → Verbinding → Time-outs''.
  9595
  96 == Transcript ==
   96== Log balk ==
  9797
  98 Useful to look at issues is the transcript written to the log drawer. Choose ''View → Toggle Log Drawer''. All commands written to and read from the server are logged there if the drawer is open.
   98Indien u wilt weten waardoor een bepaald probleem wordt veroorzaakt, kunt u de ''Log balk'' openen. Kies ''Weergave → Toon/verberg log balk''. Alle commando's van en naar de server worden gelogd zolang de balk open staat.
  9999
  100 No transcript is written for [wiki:help/en/howto/sftp SFTP] connections. Issue #2944.
   100== Proxy configuratie ==
  101101
  102 == Proxy Configuration ==
  103 
  104 The following proxies are supported:
  105  * SOCKS Proxy for all connections.
  106  * Web Proxy (HTTP) for [wiki:help/en/howto/dav WebDAV], [wiki:help/en/howto/s3 S3], [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/en/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/en/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/en/howto/dropbox Dropbox] and [wiki:help/en/howto/googledocs Google Docs].
  107  * Secure Web Proxy (HTTPS) for [wiki:help/en/howto/dav WebDAV], [wiki:help/en/howto/s3 S3], [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/en/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/en/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/en/howto/dropbox Dropbox] and [wiki:help/en/howto/googledocs Google Docs].
   102De volgende proxy's worden ondersteund:
   103 * SOCKS Proxy voor alle verbindingen.
   104 * Web Proxy (HTTP) voor [wiki:help/nl/howto/dav WebDAV], [wiki:help/en/howto/s3 S3], [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloudbestanden], [wiki:help/en/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/nl/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/nl/howto/dropbox Dropbox] en [wiki:help/nl/howto/googledocs Google Docs].
   105 * Beveiligde Web Proxy (HTTPS) voor [wiki:help/nl/howto/dav WebDAV], [wiki:help/en/howto/s3 S3], [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloudbestanden], [wiki:help/en/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/nl/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/nl/howto/dropbox Dropbox] en [wiki:help/nl/howto/googledocs Google Docs].
  108106
  109107=== Mac ===
  110108
  111 The following proxy settings in ''System Preferences → Network'' are supported:
  112  * The option ''Exclude simple hostnames'' is respected and applies to all hostnames not fully qualified.
  113  * The hostnames and wildcards in ''Bypass proxy settings'' are applied.
  114  * CIDR notations are parsed and matched against the IPv4 address of the hostname.
   109De volgende proxy instellingen onder ''Systemvoorkeuren → Netwerk → knop Geavanceerd'' worden ondersteund:
   110 * De optie ''Geen eenvoudige hostnamen'' wordt toegepast.
   111 * Hostnamen en wildcards in ''Negeer proxy-instellingen voor deze hosts en domeinnamen'' worden toegepast.
   112 * CIDR notaties worden vergeleken met het IPv4 adres van de host.
  115113 
  116 The ''Automatic Proxy Configuration'' using a ''Proxy Configuration File'' is currently ignored.
   114Automatische proxy configuratie met een PAC bestand wordt momenteel niet ondersteund.
  117115
  118116=== Windows ===
  119117
  120 All proxy settings are supported.
   118Alle proxy instellingen worden ondersteund.
  121119
  122 == Preferences ==
   120== Voorkeuren ==
  123121
  124 === Connection → Text Encoding ===
  125 The text encoding selected is used to decode the filenames in a directory listing sent by the server. It is important this matches the text encoding used by the server to encode the characters as otherwise characters not in the ASCII range (such as German Umlaute) are not displayed correctly. `UTF-8` (the default), `ISO-8859-1` and `Windows-1252` are the most common. You can also change the text encoding per browser using ''View → Text Encoding''.
   122=== Verbinding → Karakter codering ===
   123Karakter codering wordt gebruikt om de bestanden op de server te lezen. Deze instelling moet overeenkomen met de bestandsindeling op de server zodat speciale karakters (zoals letters met een umlaut of accent) correct worden weergegeven. 'UTF-8' (Universeel), 'ISO-8859-1' en 'Windows-1252' komen het meest voor. U kunt de codering per open verbinding aanpassen in het menu ''Weergave → Codering''.
  126124
  127 === Connection → Timeouts ===
   125=== Verbinding → Time-outs ===
  128126
  129 You might need to adjust the timeout to wait for an answer from the server. The default is set to `30` seconds.
   127U kunt de time-out voor het wachten op de server aanpassen. Standaard staat deze op 30 seconden.
  130128
  131 === Connection → Repeat failed networking tasks ===
   129=== Verbinding → Herhaal mislukte overdrachtstaken ===
  132130
  133 Failed transfers due to network connection issues such as a low latency can be choosen to be repeated with a configurable number of retries.
   131Mislukte overdrachten vanwege verbindingsproblemen kunnen herhaald worden. U kunt bepalen hoe vaak dit moet gebeuren.
  134132
  135 === Connection → Proxies ===
   133=== Verbinding → Proxy's ===
  136134
  137 Choose ''Cyberduck → Preferences → Connection → Use system proxy settings''. No additional configuration needed.
   135Vink ''Gebruik proxy instellingen van systeem'' aan. Aanvullende configuratie is niet vereist.
  138136
  139 === General → Connection  → Use Keychain ===
   137=== Algemeen → Verbinding → Gebruik Sleutelhanger ===
  140138
  141 Search for and save passwords in keychains (Manage your passwords with ''Keychain Access.app'' on Mac). On Windows, passwords are encrypted using your login credentials.
   139Zoek en bewaar wachtwoorden in de Sleutelhanger op de Mac. Beheer de wachtwoorden met het hulpprogramma Sleutelhangertoegang. Onder Windows worden wachtwoorden versleuteld met uw inloggegevens.
  142140
  143 === Prefer IPv6 adresses of DNS lookups ===
   141=== IPv6 adressen van DNS lookups gebruiken ===
  144142
  145 A [wiki:help/en/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions hidden configuration option]. Refer to #2539.
   143Lees ''[wiki:help/en/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions Verborgen voorkeuren]'' (Engels).
  146144
  147145{{{
   
  149147}}}
  150148
  151 === Disable Bonjour support ===
   149=== Bonjour ondersteuning uitschakelen ===
  152150
  153 A [wiki:help/en/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions hidden configuration option].
   151Lees ''[wiki:help/en/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions Verborgen voorkeuren]'' (Engels).
  154152
  155153{{{
   
  157155}}}
  158156
  159 === ''Add to Keychain'' unchecked by default in login prompt ===
   157=== ''Toevoegen aan Sleutelhanger'' standaard afgevinkt instellen ===
  160158
  161 Do not add password to Keychain upon successful login.
   159Lees ''[wiki:help/en/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions Verborgen voorkeuren]'' (Engels).
   160Wachtwoorden niet toevoegen aan Sleutelhanger bij succesvolle verbinding.
  162161
  163162{{{
   
  165164}}}
  166165
  167 == Default protocol handler ==
   166== Standaardprogramma ==
  168167
  169 You can set Cyberduck or a third party application as the default application (protocol handler) for `FTP` and `SFTP` in ''Preferences → FTP'' and ''Preferences → SFTP'' respectively. When you click URLs in another application like your web browser, this application is opened to open the URL instead.
   168=== Mac ===
   169U kunt Cyberduck of software van derden instellen als het standaardprogramma voor FTP en SFTP verbindingen onder respectievelijk ''Voorkeuren → FTP'' en ''Voorkeuren → SFTP''. Indien u in een webbrowser een URL aanklikt, zal dit programma gebruikt worden om de verbinding te openen.
  170170
  171 [[Image(Default FTP Protocol Hanlder.png)]]
  172 
   171=== Windows ===
   172Gebruik ''Configuratiescherm → Standaardprogramma's''.