Cyberduck Mountain Duck CLI

Cyberduck Hulp / Hoe?? / Voorkeuren

Browser → Text Encoding

Text encoding is gebruikt om om bestandsnamen te decoderen in een maplijst dat door de server gestuurd wordt. Het is belangrijk dat deze voorkeur gelijk is aan de encoding dat door de server gebruikt wordt omdat anders bepaalde tekens niet juist weergegeven worden. UTF-8 (standaard), ISO-8859-1 en Windows-1252 zijn het meest voorkomend. De text encoding kan ook veranderd worden per browser via het view menu → Text Encoding.

Overdrachten → Algemeen → Transfer Files

Bestanden kunnen overgedragen worden ofwel via de browser connectie of door een nieuwe connectie te openen. Het gebruik van 'Open nieuwe connectie' zal over te dragen bestanden toevoegen aan het overdrachten venster en een nieuwe connectie openen naar de server om de overdracht te beginnen. The option 'Use browser connection' will transfer files using the connection from the browser. The file transfer is only reported at the bottom of the browser window without any detailed progress indicator. The transferred files will not get added to the Transfer Window. This setting is a also available per bookmark.

Transfers → Advanced

Bestanden kunnen globaal van uploads of downloads verwijderd worden als ze een bepaalde regular expression volgen. Standaard PERL regular expressions worden gebruikt. Zoek op google voor meer informatie. De belangrijkste zijn:

.	elk teken
\d	een nummer: [0-9]
\D	niet een nummer: [^0-9]
\s	een blanco teken: [ \t\n\x0B\f\r]
\S	een niet blanco teken: [^\s]
\w	een woord teken: [a-zA-Z_0-9]
\W	niet een woordteken: [^\w]
Logische operatoren
XY 	X gevolgd door Y
X|Y	Of X of Y
Greedy quantifiers
X? 	X, Eén maal, maar niet meer
X*	X, nul keren, één of meerdere keren
X+	X, één of meerdere keren
Last modified on Aug 31, 2008 at 2:57:18 PM Last modified on Aug 31, 2008 2:57:18 PM
swiss made software