Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Initial Version and Version 1 of help/nl/howto/preferences


Ignore:
Timestamp:
Aug 31, 2008 2:57:18 PM (12 years ago)
Author:
twopeak
Comment:

first translation, better than nothing!

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/nl/howto/preferences

  v1 v1  
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/nl Cyberduck Hulp] / [wiki:help/nl/howto Hoe?] / Voorkeuren =
   4
   5=== Browser → Text Encoding ===
   6Text encoding is gebruikt om om bestandsnamen te decoderen in een maplijst dat door de server gestuurd wordt. Het is belangrijk dat deze voorkeur gelijk is aan de encoding dat door de server gebruikt wordt omdat anders bepaalde tekens niet juist weergegeven worden.
   7UTF-8 (standaard), ISO-8859-1 en Windows-1252 zijn het meest voorkomend. De text encoding kan ook veranderd worden per browser via het view menu → Text Encoding.
   8
   9=== Overdrachten → Algemeen → Transfer Files ===
   10Bestanden kunnen overgedragen worden ofwel via de browser connectie of door een nieuwe connectie te openen. Het gebruik van 'Open nieuwe connectie' zal over te dragen bestanden toevoegen aan het overdrachten venster en een nieuwe connectie openen naar de server om de overdracht te beginnen. The option 'Use browser connection' will transfer files using the connection from the browser. The file transfer is only reported at the bottom of the browser window without any detailed progress indicator. The transferred files will not get added to the Transfer Window.
   11This setting is a also available per [wiki:help/en/howto/bookmarks bookmark].
   12
   13=== Transfers → Advanced ===
   14Bestanden kunnen globaal van uploads of downloads verwijderd worden als ze een bepaalde regular expression volgen. Standaard PERL regular expressions worden gebruikt. Zoek op google voor meer informatie. De belangrijkste zijn:
   15{{{
   16.       elk teken
   17\d      een nummer: [0-9]
   18\D      niet een nummer: [^0-9]
   19\s      een blanco teken: [ \t\n\x0B\f\r]
   20\S      een niet blanco teken: [^\s]
   21\w      een woord teken: [a-zA-Z_0-9]
   22\W      niet een woordteken: [^\w]
   23Logische operatoren
   24XY      X gevolgd door Y
   25X|Y     Of X of Y
   26Greedy quantifiers
   27X?      X, Eén maal, maar niet meer
   28X*      X, nul keren, één of meerdere keren
   29X+      X, één of meerdere keren
   30}}}