Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 9 and Version 10 of help/sk/faq


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 4:30:58 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/faq

  v9 v10  
  6161[http://trac.cyberduck.ch/newticket Vytvorte nový záznam] použitím vyhľadávača problémov s popisom chyby a postupu, ktorým ste sa k nej dopracovali, prípadne s detailným popisom chýbajúcej funkcionality. Ešte predtým však prehľadajte jestvujúce záznamy.
  6262
  63 === Čo je nočné zostavenie ===
   63=== Nočné a beta zostavenia ===
  6464Počas vývoja Cyberducku sú zverejňované aktuálne pracovné zostavenia, obsahujúce najnovšie vylepšenia a opravy. Tieto sú očíslované – čím vyššie číslo, tým novšie zostavenie.
  6565
swiss made software