Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 6 and Version 7 of help/sk/faq


Ignore:
Timestamp:
Nov 7, 2010 2:54:46 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/faq

  v6 v7  
  11[[TOC()]]
  22
  3 = [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / Často kladené otázky =
   3= [wiki:help/en Pomocník pre Cyberduck] / Často kladené otázky =
  44
   5== Všeobecné ==
  56
  6 == Čo je Cyberduck? ==
   7=== Čo je Cyberduck? ===
   8Cyberduck je prehliadač s otvoreným zdrojovým kódom, podporujúci protokoly FTP/SFTP (SSH Secure File Transfer), WebDAV, Amazon S3 a ďalšie. Je licencovný podľa GPL.
  79
  8 Cyberduck je „open source“ FTP a SFTP (SSH zabezpečený prenos súborov) prehliadač s licenciou GPL.
   10=== Je Cyberduck zadarmo? ===
   11Cyberduck je slobodný program. Slobodný program znamená slobodu používateľa spúšťať, kopírovať, distribuovať, študovať, meniť a vylepšovať program. Ak je pre vás Cyberduck užitočný, pouvažujte prosím o jeho [http://cyberduck.ch/donate  podpore]. Podporou prejavíte nielen uznanie, ale súčasne podporíte aj jeho ďalší rozvoj. Pomôžete tak vylepšiť Cyberduck!
  912
   13=== Systémové požiadavky  ===
   14==== Mac OS X  ====
   15 * Cyberduck [milestone:3.3 3.3] alebo novší vyžaduje ''Mac OS X 10.5'' alebo novší.
   16 * Cyberduck [milestone:3 3] alebo novší vyžaduje ''Mac OS X 10.4'' alebo novší. Poslednou [http://cyberduck.ch/changelog dostupnou] verziou podporujúcou ''Mac OS X 10.4'' je [milestone:3.2.1 3.2.1].
   17 * Predchádzajúce verzie fungujú pod 10.3.9, viď [http://cyberduck.ch/changelog changelog]. Poslednou [http://cyberduck.ch/changelog dostupnou] verziou podporujúcou ''Mac OS X 10.3'' je [milestone:2.8.5 2.8.5].
  1018
  11 == Je Cyberduck zadarmo? ==
  12 Cyberduck je [http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html slobodný] softvér. Slobodný softvér znamená slobodu používateľa spúšťať, kopírovať, distribuovať a vylepšovať program. Ak je pre vás táto aplikácia užitočná, prosím pouvažujte o jej podpore. Podporou prejavíte nielen uznanie, ale súčasne podporíte aj jej ďalší vývoj. Pomôžete tak vylepšiť Cyberduck! Viď http://cyberduck.ch/donate.
   19Prostredníctvom systémovej aktualizácie sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu aktualizáciu Javy.
  1320
   21==== Windows ====
   22Vyžadované verzie sú ''Windows XP'', ''Windows Vista'' alebo ''Windows 7'' (32bit/64bit). V prípade potreby sa priinštaluje aj .NET Framework 4.0 Client Profile.
  1423
  15 == Cyberduck nie je dostupný v mojom jazyku! ==
  16 A prečo ho neskúsite preložiť sami? Kontaktujte ma a ja vám pošlem príslušné súbory na preklad. Aktuálne dostupné lokalizácie sú: angličtina, čeština, hebrejčina, holandština, fínština, francúzština, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, nórština, portugalčina, slovenčina, španielčina, čínština (tradičná a zjednodušená), ruština, švédština, maďarčina, dánčina, poľština, indonézština, katalánčina, welština a thajčina.
   24=== Kam sa ukladajú predvoľby a aplikačné nastavenia ===
   25==== Mac OS X  ====
   26Do {{{~/Library/Preferences/ch.sudo.cyberduck.plist}}}. Záložky, história a pracovný priestor sa ukladajú do {{{~/Library/Application Support/Cyberduck/}}}.
  1727
   28==== Windows ====
   29 * ''Windows 7''. `C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Cyberduck`
   30 * ''Windows Vista''. `C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Cyberduck`
   31 * ''Windows XP'': `C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Cyberduck`
  1832
  19 == Aké sú systémové požiadavky? ==
   33== Darovacie kľúče ==
  2034
  21 Cyberduck funguje v Mac OS X 10.3.9 alebo novšom.
   35Podpora pre darovacie kľúče je dostupná od verzie Cyberduck 3.2.
  2236
   37=== Obnovenie darovacieho kľúča ===
   38Darovací kľúč možno [http://cyberduck.ch/donate obnoviť] použitím emailovej adresy, ktorú ste zaregistrovali v službe PayPal.
  2339
  24 == Ako môžem odoslať hlásenie o chybe? ==
   40=== Doručený darovací kľúč nemožno otvoriť ===
  2541
  26 Vytvorte [http://trac.cyberduck.ch/newticket/ nový záznam] („ticket“) využitím [http://trac.cyberduck.ch/ vyhľadávača problémov] s popisom chyby a postupu, ktorým ste sa k nej dopracovali. Ešte predtým skúste [http://trac.cyberduck.ch/query prezrieť] alebo [http://trac.cyberduck.ch/search prehľadať] už existujúce záznamy.
   42Darovací kľúč vám bude automaticky zaslaný emailom po dokončení transakcie prostredníctvom služby PayPal. Uistite sa, že názov súboru kľúča je zakončený príponou `.cyberducklicence`. Niektorí poštoví klienti pri ukladaní prílohy túto zmenia na `.xml`. V prípade neplatnosti kľúča muselo dôjsť k jeho zmene pri ukladaní z poštového klienta. Skúste nasledovné:
   43 * Ak využívate poskytovateľa webmailu, skúste použiť iný prehliadač alebo poštového klienta. 
   44 * Spojte sa so svojím poskytovateľom hostingu a informujte sa na správne preberanie príloh.
   45 * Prepošlite správu s kľúčom na iný poštový účet, v ktorom nemáte problémy s prílohami.
   46 * Opravte oprávnenia disku pomocou aplikácie ''Disk Utility''.
  2747
   48== Preklady ==
  2849
  29 == Môžem požiadať o doplnenie novej funkcie? ==
   50=== Moja obľúbená lokalizácia nie je dostupná! ===
   51A prečo ho neskúsite preožiť sami? Kontaktujte [mailto:feedback@cyberduck.ch Davida Kochera] pre všetky súbory `*.strings` potrebné pre preklad. Aktuálne dostupné lokalizácie sú ''angličtina, čeština, holandština, fínština, francúzština, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, nórčina, portugalčina, slovenčina, španielčina, čínština (tradičná a zjednodušená Han), ruština, švédština, maďarčina, dánština, poľština, indonézština, katalánčina, welština, thajčina, turečnita, hebrejčina, lotyščina, srbčina, gréčtina, srbčina, gruzínčina a slovinčina''.
  3052
  31 Najskôr [http://trac.cyberduck.ch/query prezrite] alebo [http://trac.cyberduck.ch/search prehľadajte] existujúce záznamy, či už vaša požiadavka nebola zaznamenaná skôr. Ak nie, vytvorte [http://trac.cyberduck.ch/newticket/ nový záznam] („ticket“) popisujúci chýbajúcu funkciu.
   53Prihláste sa do [http://lists.cyberduck.ch/mailman/listinfo/cyberduck-localization poštového zoznamu lokalizátorov].
  3254
   55=== Výber lokalizácie ===
   56Cyberduck obsahuje tridsať lokalizácií. Pri spustení aplikácie sa použije prvá vyhovujúca zoznamu ''Languages'' v ''System Preferences → International''. Tu možno nastaviť požadovaný jazyk pre všetky aplikácie. ~~Ak chcete lokalizáciu zneprístupniť len v Cyberducku, použite ''File → Info'' pre Cyberduck.app vo ''Finderi'' a v sekcii ''Languages'' odznačte lokalizácie, ktoré nechcete používať.~~ (Dostupné len v Mac OS X 10.5). Od verzie [milestone:3.4.2 3.4.2] možno nastaviť požadovanú lokalizáciu priamo cez ''Predvoľby → Jazyky'' v Cyberducku bežiacom pod Mac OS X 10.6.
  3357
  34 == Ako sprístupním záložky Cyberducku v aplikácii Quicksilver? ==
   58== Oznamovanie chýb a požiadaviek na nové funkcie ==
  3559
  36 Otvorte predvoľby aplikácie Quicksilver a nainštalujte Cyberduck [http://docs.blacktree.com/quicksilver/plug-ins/cyberduck modul]. Potom, pri vybratom Cyberducku v Quicksilveri, použite šípku vpravo.
   60=== Ako odoslať chybové hlásenie alebo požiadať o novú funkciu? ===
   61[http://trac.cyberduck.ch/newticket Vytvorte nový záznam] použitím vyhľadávača problémov s popisom chyby a postupu, ktorým ste sa k nej dopracovali, prípadne s detailným popisom chýbajúcej funkcionality. Ešte predtým však prehľadajte jestvujúce záznamy.
  3762
   63=== Čo je nočné zostavenie ===
   64Počas vývoja Cyberducku sú zverejňované aktuálne pracovné zostavenia, obsahujúce najnovšie vylepšenia a opravy. Tieto sú očíslované – čím vyššie číslo, tým novšie zostavenie.
  3865
  39 == Prečo Cyberduck neobsahuje prehliadač lokálnych súborov? ==
   66=== Prepnutie na nočné zostavenie ===
   67Pre aktualizáciu na najnovšie nočné zostavenia zvoľte možnosť ''Nočné zostavenia'' v ''Predvoľby → Aktualizácia → Automaticky kontrolovať dostupnosť novšej verzie''. V tomto režime budú dostupné časté aktualizácie. Kedykoľvek sa možno vrátiť späť k informovaniu len o stabilných verejných verziách (preskakovaním nočných zostavení).
  4068
  41 Na to slúži aplikácia Finder. Použite metódu „ťahaj a pusti“ (prípadne spolu s Exposé), alebo ponuku ''Súbor → Odoslať''. Rovnako tak môžete skopírovať súbory vo Finderi a následne ich vložiť do aplikácie Cyberduck využitím ponuky ''Úpravy → Vložiť'' z Findera.
   69[[Image(Update-Feed-Selection.png)]]
  4270
   71== Iné ==
  4372
  44 == Aké proxy servery Cyberduck podporuje? ==
   73=== Aké proxy servery sú podporované? ===
   74SOCKS 4/5. Nastavenia proxy možno nastaviť v ''System Preferences''.
  4575
  46 SOCKS 4/5. Nastavenia proxy možno upraviť v systémových predvoľbách.
   76=== Aplikácia sa nechce spustiť ===
   77Ak objavíte správu `No matching version for 'JVMVersion' (1.5) in 'Java' from Info.plist` v ''system.log'' (otvorte aplikáciu ''Console.app'' nachádzajúcu sa v ''/Applications/Utilities''), spustite systémovú aktualizáciu OS X (z Apple ponuky) pre aktualizácu nainštalovanej Javy.
  4778
   79=== Spustenie aplikácie v 32 alebo 64-bitovom režime ===
   80Verzia [milestone:3.3 3.3] a novšie obsahujú podporu 64 bitov, avšak Cyberduck je predvolene spúšťaný v 32-bitovom režime. Ak uprednostňujete beh aplikácie v 64-bitovom režime (s väčšou spotrebou pamäte), označte ''File → Info → Open in 32-bit mode'' pre Cyberduck.app vo ''Finderi''.
  4881
  49 == Kde Cyberduck uchováva svoje predvoľby? ==
  50 
  51 {{{~/Library/Application Support/Cyberduck/}}} and {{{~/Library/Preferences/ch.sudo.cyberduck.plist}}}
  52 
  53 
  54 == Má Cyberduck nejaké skryté vlastnosti? ==
  55 
  56 Niektoré vlastnosti nie sú dostupné v predvoľbách, pretože zatiaľ nie sú dostatočne stabilné, prípadne nie sú vo všeobecnosti významné. Nasledovné vlastosti môžete sprístupniť príslušnými príkazmi v aplikácii Terminal.
  57 
  58     * Zavrieť lištu záložiek po nadviazaní spojenia:
  59 
  60 {{{
  61 defaults write ch.sudo.cyberduck browser.closeDrawer true
  62 }}}
  63     * Neukladať záložky:
  64 
  65 {{{
  66 defaults write ch.sudo.cyberduck favorites.save false
  67 }}}
  68     * Nemeniť ikonu dokumentu na ikonu Cyberducku v priebehu prevzatia:
  69 
  70 {{{
  71 defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.updateIcon false
  72 }}}
  73 
  74     * Vypnúť podporu služby Bonjour:
  75 
  76 {{{
  77 defaults write ch.sudo.cyberduck rendezvous.enable false
  78 }}}
  79 
  80     * Vypnúť podporu služby Growl:
  81 
  82 {{{
  83 defaults write ch.sudo.cyberduck growl.enable false
  84 }}}
  85 
  86 
   82== Nekompatibilnosti ==
   83 * ''WindowDragon''. Cyberduck [http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1942730&group_id=208546&atid=1006129 nie je kompatibilný] s nástrojom WindowDragon.
   84 * Uistite sa, že nie sú nainštalované žiadne knižnice (závislosti ''*.jar'') v ''/Library/Java/Extensions'' alebo ''~/Library/Java/Extensions'', prípadne tiež nemajú nastavenú prednosť v Java classpath. Inštalovanie takýchto knižníc či už do systému alebo jednotlivému používateľovi je nevhodné, lebo skôr alebo neskôr s istotou povedie ku konfliktu verzií.