Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 7 (modified by rudo.ba, on Nov 7, 2010 at 2:54:46 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Často kladené otázky

Všeobecné

Čo je Cyberduck?

Cyberduck je prehliadač s otvoreným zdrojovým kódom, podporujúci protokoly FTP/SFTP (SSH Secure File Transfer), WebDAV, Amazon S3 a ďalšie. Je licencovný podľa GPL.

Je Cyberduck zadarmo?

Cyberduck je slobodný program. Slobodný program znamená slobodu používateľa spúšťať, kopírovať, distribuovať, študovať, meniť a vylepšovať program. Ak je pre vás Cyberduck užitočný, pouvažujte prosím o jeho podpore. Podporou prejavíte nielen uznanie, ale súčasne podporíte aj jeho ďalší rozvoj. Pomôžete tak vylepšiť Cyberduck!

Systémové požiadavky

Mac OS X

 • Cyberduck 3.3 alebo novší vyžaduje Mac OS X 10.5 alebo novší.
 • Cyberduck 3 alebo novší vyžaduje Mac OS X 10.4 alebo novší. Poslednou dostupnou verziou podporujúcou Mac OS X 10.4 je 3.2.1.
 • Predchádzajúce verzie fungujú pod 10.3.9, viď changelog. Poslednou dostupnou verziou podporujúcou Mac OS X 10.3 je 2.8.5.

Prostredníctvom systémovej aktualizácie sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu aktualizáciu Javy.

Windows

Vyžadované verzie sú Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 (32bit/64bit). V prípade potreby sa priinštaluje aj .NET Framework 4.0 Client Profile.

Kam sa ukladajú predvoľby a aplikačné nastavenia

Mac OS X

Do ~/Library/Preferences/ch.sudo.cyberduck.plist. Záložky, história a pracovný priestor sa ukladajú do ~/Library/Application Support/Cyberduck/.

Windows

 • Windows 7. C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Cyberduck
 • Windows Vista. C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Cyberduck
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Cyberduck

Darovacie kľúče

Podpora pre darovacie kľúče je dostupná od verzie Cyberduck 3.2.

Obnovenie darovacieho kľúča

Darovací kľúč možno obnoviť použitím emailovej adresy, ktorú ste zaregistrovali v službe PayPal.

Doručený darovací kľúč nemožno otvoriť

Darovací kľúč vám bude automaticky zaslaný emailom po dokončení transakcie prostredníctvom služby PayPal. Uistite sa, že názov súboru kľúča je zakončený príponou .cyberducklicence. Niektorí poštoví klienti pri ukladaní prílohy túto zmenia na .xml. V prípade neplatnosti kľúča muselo dôjsť k jeho zmene pri ukladaní z poštového klienta. Skúste nasledovné:

 • Ak využívate poskytovateľa webmailu, skúste použiť iný prehliadač alebo poštového klienta. 
 • Spojte sa so svojím poskytovateľom hostingu a informujte sa na správne preberanie príloh.
 • Prepošlite správu s kľúčom na iný poštový účet, v ktorom nemáte problémy s prílohami.
 • Opravte oprávnenia disku pomocou aplikácie Disk Utility.

Preklady

Moja obľúbená lokalizácia nie je dostupná!

A prečo ho neskúsite preožiť sami? Kontaktujte Davida Kochera pre všetky súbory *.strings potrebné pre preklad. Aktuálne dostupné lokalizácie sú angličtina, čeština, holandština, fínština, francúzština, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, nórčina, portugalčina, slovenčina, španielčina, čínština (tradičná a zjednodušená Han), ruština, švédština, maďarčina, dánština, poľština, indonézština, katalánčina, welština, thajčina, turečnita, hebrejčina, lotyščina, srbčina, gréčtina, srbčina, gruzínčina a slovinčina.

Prihláste sa do poštového zoznamu lokalizátorov.

Výber lokalizácie

Cyberduck obsahuje tridsať lokalizácií. Pri spustení aplikácie sa použije prvá vyhovujúca zoznamu Languages v System Preferences → International. Tu možno nastaviť požadovaný jazyk pre všetky aplikácie. Ak chcete lokalizáciu zneprístupniť len v Cyberducku, použite File → Info pre Cyberduck.app vo Finderi a v sekcii Languages odznačte lokalizácie, ktoré nechcete používať. (Dostupné len v Mac OS X 10.5). Od verzie 3.4.2 možno nastaviť požadovanú lokalizáciu priamo cez Predvoľby → Jazyky v Cyberducku bežiacom pod Mac OS X 10.6.

Oznamovanie chýb a požiadaviek na nové funkcie

Ako odoslať chybové hlásenie alebo požiadať o novú funkciu?

Vytvorte nový záznam použitím vyhľadávača problémov s popisom chyby a postupu, ktorým ste sa k nej dopracovali, prípadne s detailným popisom chýbajúcej funkcionality. Ešte predtým však prehľadajte jestvujúce záznamy.

Čo je nočné zostavenie

Počas vývoja Cyberducku sú zverejňované aktuálne pracovné zostavenia, obsahujúce najnovšie vylepšenia a opravy. Tieto sú očíslované – čím vyššie číslo, tým novšie zostavenie.

Prepnutie na nočné zostavenie

Pre aktualizáciu na najnovšie nočné zostavenia zvoľte možnosť Nočné zostavenia v Predvoľby → Aktualizácia → Automaticky kontrolovať dostupnosť novšej verzie. V tomto režime budú dostupné časté aktualizácie. Kedykoľvek sa možno vrátiť späť k informovaniu len o stabilných verejných verziách (preskakovaním nočných zostavení).

No image "Update-Feed-Selection.png" attached to help/sk/faq

Iné

Aké proxy servery sú podporované?

SOCKS 4/5. Nastavenia proxy možno nastaviť v System Preferences.

Aplikácia sa nechce spustiť

Ak objavíte správu No matching version for 'JVMVersion' (1.5) in 'Java' from Info.plist v system.log (otvorte aplikáciu Console.app nachádzajúcu sa v /Applications/Utilities), spustite systémovú aktualizáciu OS X (z Apple ponuky) pre aktualizácu nainštalovanej Javy.

Spustenie aplikácie v 32 alebo 64-bitovom režime

Verzia 3.3 a novšie obsahujú podporu 64 bitov, avšak Cyberduck je predvolene spúšťaný v 32-bitovom režime. Ak uprednostňujete beh aplikácie v 64-bitovom režime (s väčšou spotrebou pamäte), označte File → Info → Open in 32-bit mode pre Cyberduck.app vo Finderi.

Nekompatibilnosti

 • WindowDragon. Cyberduck nie je kompatibilný s nástrojom WindowDragon.
 • Uistite sa, že nie sú nainštalované žiadne knižnice (závislosti *.jar) v /Library/Java/Extensions alebo ~/Library/Java/Extensions, prípadne tiež nemajú nastavenú prednosť v Java classpath. Inštalovanie takýchto knižníc či už do systému alebo jednotlivému používateľovi je nevhodné, lebo skôr alebo neskôr s istotou povedie ku konfliktu verzií.