Cyberduck Mountain Duck CLI

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Windows Azure Cloud Storage

Podporu pre Windows Azure Cloud Storage treba najskôr povoliť skrytou konfiguračnou voľbou:

defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.azure.tls.enable true

v najnovšom nočnom zostavení Cyberducku.

Pripojenie k Azure Cloud Storage

Musíte získať prihlasovacie údaje Public Storage Account Name (názov účtu verejného úložiska) a Primary Access Key (primárny prístupový kľúč) k vášmu účtu Azure. V prihlasovacom okne Cyberducku pri pripájaní sa k Windows Azure zadajte Public Storage Account Name ako používateľské meno a Primary Access Key ako heslo.

Metadáta

Metadáta možno uložiť úpravou štandardných a pridaním vlastných HTTP hlavičiek. Pre úpravu zvoľte Súbor → Informácie → Metadáta.

Predvolené metadáta

V súčastnosti možno predvolené hlavičky pre odoslania definovať len skrytou konfiguračnou voľbou. Viaceré hlavičky musia byť odddelné bielym znakom. Kľúč a hodnota hlavičky sa oddeľujú znakom =. Napríklad, ak chcete pridať HTTP hlavičku pre Cache-Control a ďalšiu nazvanú Creator, zadajte:

defaults write ch.sudo.cyberduck azure.metadata.default "Cache-Control=public,max-age=86400 Creator=Cyberduck"

Obmedzenia

Problémy

Prosíme o nahlásenie akejkoľvek nekompatibility a poskytnutie odozvy.

Last modified on Dec 5, 2010 at 7:58:09 PM Last modified on Dec 5, 2010 7:58:09 PM
swiss made software