Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/azure


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 7:58:09 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/azure

  v1 v2  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Windows Azure Cloud Storage =
  44
  5 Podporu pre [http://windows.azure.com/ Windows Azure Cloud Storage] treba najskôr povoliť použitím [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytého konfiguračného príkazu] `defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.azure.tls.enable true` v najnovšom [http://update.cyberduck.ch/nightly/ nočnom zostavení] Cyberducku.
   5Podporu pre [http://windows.azure.com/ Windows Azure Cloud Storage] treba najskôr povoliť [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytou konfiguračnou voľbou]:
   6
   7{{{
   8defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.azure.tls.enable true
   9}}}
   10
   11v najnovšom [http://update.cyberduck.ch/nightly/ nočnom zostavení] Cyberducku.
  612
  713== Pripojenie k Azure Cloud Storage ==
   
  915Musíte získať prihlasovacie údaje ''Public Storage Account Name'' (názov účtu verejného úložiska) a ''Primary Access Key'' (primárny prístupový kľúč) k vášmu [https://windows.azure.com účtu] Azure. V prihlasovacom okne Cyberducku pri pripájaní sa k Windows Azure zadajte ''Public Storage Account Name'' ako používateľské meno a ''Primary Access Key'' ako heslo.
  1016
   17== Metadáta ==
   18
   19Metadáta možno uložiť úpravou štandardných a pridaním [wiki:help/sk/howto/info#MetadátaHTTPhlavičky vlastných HTTP hlavičiek]. Pre úpravu zvoľte ''Súbor → Informácie → Metadáta''.
   20
   21=== Predvolené metadáta ===
   22
   23V súčastnosti možno predvolené hlavičky pre odoslania definovať len [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytou konfiguračnou voľbou]. Viaceré hlavičky musia byť odddelné bielym znakom. Kľúč a hodnota hlavičky sa oddeľujú znakom `=`. Napríklad, ak chcete pridať HTTP hlavičku pre `Cache-Control` a ďalšiu nazvanú `Creator`, zadajte:
   24
   25{{{
   26defaults write ch.sudo.cyberduck azure.metadata.default "Cache-Control=public,max-age=86400 Creator=Cyberduck"
   27}}}
   28
  1129== Obmedzenia ==
  1230
  1331 * Menné [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd135715.aspx konvencie] pre container a blob.
  1432 * Konfigurácia CDN je momentálne možná len použitím [https://windows.azure.com/ webového rozhrania].
   33
   34== Problémy ==
   35 
   36'''Prosíme o [http://trac.cyberduck.ch/newticket nahlásenie] akejkoľvek nekompatibility a poskytnutie [mailto:feedback@cyberduck.ch odozvy].'''
swiss made software