Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 1 (modified by rudo.ba, on Nov 9, 2010 at 9:15:37 AM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Windows Azure Cloud Storage

Podporu pre Windows Azure Cloud Storage treba najskôr povoliť použitím skrytého konfiguračného príkazu defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.azure.tls.enable true v najnovšom nočnom zostavení Cyberducku.

Pripojenie k Azure Cloud Storage

Musíte získať prihlasovacie údaje Public Storage Account Name (názov účtu verejného úložiska) a Primary Access Key (primárny prístupový kľúč) k vášmu účtu Azure. V prihlasovacom okne Cyberducku pri pripájaní sa k Windows Azure zadajte Public Storage Account Name ako používateľské meno a Primary Access Key ako heslo.

Obmedzenia

swiss made software