Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/bookmarks


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2008 4:31:55 PM (12 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/bookmarks

  v1 v2  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Záložky =
  44
   5=== Pridanie novej záložky. ===
   6
   7Vyberte z ponuky ''Zobrazenie → Vysunúť'' záložky. Pre pridanie pripojeného servera zobrazeného v okne prehliadača, kliknite na tlačítko „+“. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete upraviť ďalšie vlastnosti záložky (napríklad popis).
   8
   9
   10[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_add.png)]]
   11
   12Rovnako tak môžete pretiahnuť ikonu v titulku okna prehliadača na lištu záložiek, alebo do ''Finderu''.
   13
   14[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_drag.png)]]
   15
   16=== Úprava záložiek. ===
   17
   18Vyberte z ponuky ''Záložky → Upraviť'' záložku. Zobrazí sa dialóg, v ktorom môžete upraviť vlastnosti záložky.
   19
   20[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_edit.png)]]
   21
   22=== Exportovanie záložiek. ===
   23
   24Pretiahnite záložku z lišty záložiek kamkoľvek do aplikácie ''Finder'' (napríklad na plochu). Dvojitým kliknutím na dokument vo Finderi nadviažete spojenie so serverom špecifikovaným v záložke.
   25
   26[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_export.png)]]
   27
   28=== Importing bookmarks ===
   29
   30Jednoducho pretiahnite záložkový súbor z aplikácie ''Finder'' na lištu záložiek.
   31
   32[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_import.png)]]
   33
   34