Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 5 and Version 6 of help/sk/howto/bookmarks


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:51:23 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/bookmarks

  v5 v6  
  3838=== Protokol ===
  3939
  40 Informáciu o type protokolu vám oznámi váš poskytovateľ hostingovej služby. [wiki:help/sk/howto/connection#Supportedprotocols Protokol] možno zmeniť v rozbaľovacej ponuke celkom hore.
   40Informáciu o type protokolu vám oznámi váš poskytovateľ hostingovej služby. [wiki:help/sk/howto/connection#Podporovanéprotokoly Protokol] možno zmeniť v rozbaľovacej ponuke celkom hore.
  4141
  4242[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Amazon%20S3%20Bookmark.png)]]
   
  6464
  6565=== Režim spojenia ===
  66 Len pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] spojenia. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#FTPConnectMode režim FTP spojenia].
   66Len pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] spojenia. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#RežimFTPspojenia režim FTP spojenia].
  6767
  6868=== Znaková sada ===
  69 Len pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] spojenia. Kódovanie znakov názvov súborov na serveri. Ak sa pri otvorenom spojení zobrazujú v prehliadači nesprávne znaky, zmeňte kódovanie pomocou ponuky ''Zobrazenie → Znaková sada''. Vyskúšajte {{{UTF-8}}} (predvolené), {{{ISO-8859-2}}} alebo {{{Windows-1250}}}. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#CharacterEncoding znakové sady].
   69Len pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] spojenia. Kódovanie znakov názvov súborov na serveri. Ak sa pri otvorenom spojení zobrazujú v prehliadači nesprávne znaky, zmeňte kódovanie pomocou ponuky ''Zobrazenie → Znaková sada''. Vyskúšajte {{{UTF-8}}} (predvolené), {{{ISO-8859-2}}} alebo {{{Windows-1250}}}. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#Znakovásada znakové sady].
  7070
  7171=== Časové pásmo ===
   
  8484== Export záložiek ==
  8585
  86 Pretiahnite záložku zo zoznamu záložiek kamkoľvek do ''Finderu'' (napríklad na plochu). Nadviazanie spojenia so serverom špecifikovaným v záložke možno potom vykonať dvojitým kliknutím na takto vytvorený súbor. Pre zálohovanie všetkých záložiek, viď [wiki:help/en/faq#WheredoesCyberduckstoreitsPreferences často kladené otázky].
   86Pretiahnite záložku zo zoznamu záložiek kamkoľvek do ''Finderu'' (napríklad na plochu). Nadviazanie spojenia so serverom špecifikovaným v záložke možno potom vykonať dvojitým kliknutím na takto vytvorený súbor. Pre zálohovanie všetkých záložiek, viď [wiki:help/sk/faq#Kamsaukladajúpredvoľbyaaplikačnénastavenia často kladené otázky].
  8787
  8888[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_export.png)]]