Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by dkocher, on Aug 24, 2008 at 4:31:55 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Záložky

Pridanie novej záložky.

Vyberte z ponuky Zobrazenie → Vysunúť záložky. Pre pridanie pripojeného servera zobrazeného v okne prehliadača, kliknite na tlačítko „+“. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete upraviť ďalšie vlastnosti záložky (napríklad popis).

source:trunk/www/help/images/bookmark_add.png

Rovnako tak môžete pretiahnuť ikonu v titulku okna prehliadača na lištu záložiek, alebo do Finderu.

source:trunk/www/help/images/bookmark_drag.png

Úprava záložiek.

Vyberte z ponuky Záložky → Upraviť záložku. Zobrazí sa dialóg, v ktorom môžete upraviť vlastnosti záložky.

source:trunk/www/help/images/bookmark_edit.png

Exportovanie záložiek.

Pretiahnite záložku z lišty záložiek kamkoľvek do aplikácie Finder (napríklad na plochu). Dvojitým kliknutím na dokument vo Finderi nadviažete spojenie so serverom špecifikovaným v záložke.

source:trunk/www/help/images/bookmark_export.png

Importing bookmarks

Jednoducho pretiahnite záložkový súbor z aplikácie Finder na lištu záložiek.

source:trunk/www/help/images/bookmark_import.png