Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/browser


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2010 11:03:59 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/browser

  v3 v4  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Prehliadač =
  44
  5 === Zobrazenie ako zoznam alebo rozšírený zoznam ===
   5== Navigácia ==
   6=== Stručný a rozšírený zoznam ===
   7Vyberte v ponuke ''Zobrazenie → Stručný zoznam'' alebo ''Zobrazenie → Rozšírený zoznam'' pre načítateľné priečinky. Priečinky možno otvoriť a zobraziť použitím kláves so šípkami a zobraziť obsah vybraného/rodičovského priečinka použitím ''Command + šípka dole/hore''.
  68
  7 Vyberte ''Zobrazenie → Zoznam'' alebo ''Zobrazenie → Rozšírený zoznam'' pre rozbaľovacie priečinky. Priečinky možno rozbaliť použitím kláves šípiek, obsah vybraného/nadradeného priečinka možn zobraziť použitím klávesov ''Command + šípka dole/hore''.
   9=== Pružne načítavané priečinky ===
   10Pružne načítavané priečinky umožňujú presúvať súbor (prípadne celý priečinok) do vnúra cieľového priečinka vnoreného hlboko vo viacerých iných priečinkoch, metódou ťahaj a pusti. Túto funkciu možno zapnúť v paneli ''Predvoľby → Prehliadač → Pri ťahaní súborov pružne načítavať priečinky'', kde možno ďalej nastaviť aj oneskorenie načítania priečinka pri podržaní myši nad ním. Pozor, pružne načítavané priečinky sú podporované len pri zobrazení rozšíreného zoznamu.
  811
  9 === Ako zmením názov súboru? ===
   12=== Filtrovanie ===
   13Pre filtrovanie súborov podľa názvu použite vyhľadávacie pole (''Command-/''). V okne prehliadača sa zobrazia len súbory vyhovujúce hľadanému výrazu. Vyhľadávanie nerozlišuje veľké a malé písmená.
  1014
  11 Vyberte súbor v okne prehliadača a stlačte klávesu Enter alebo Return. Napíšte nový názov a pre ukončenie úprav znovu stlačte Return. Súbor môžete premenovať aj zvolením ''Súbor → Informácie'' alebo stlačením tlačítka Informácie v riadku nástrojov. Jednoducho zadajte nové meno do najvrchnejšieho textového poľa zobrazeného dialógu. Pre potvrdenie zmeny musí toto pole stratiť zameranie (napríklad stlačením klávesu Enter alebo Tab).
   15=== Chýbajúci prehliadač lokálnych súborov ===
   16Prečo Cyberduck neobsahuje prehliadač lokálnych súborov (dvojpanelové rozhranie)? Na to slúži ''Finder''. Použite metódu ťahaj a pusti (prípadne v kombinácii s Exposé), alebo príkaz v ponuke ''Súbor → Odoslať…'' Tiež možno skopírovať súbory z ''Findera'' a následne ich vložiť do Cyberducku príkazom v ponuke ''Úpravy → Vložiť z Findera''.
   17
   18== Práca so súbormi a priečinkami ==
   19=== Vytvorenie nového priečinka alebo súboru ===
   20Pre vytvorenie nového priečinka alebo súboru na vzdialenom serveri použite príkaz v ponuke ''Súbor → Nový priečinok…'' alebo ''Súbor → Nový súbor…''.
   21
   22=== Presunutie alebo duplikovanie súborov a priečinkov ===
   23Súbory možno v prehliadači presúvať rovnako ako vo ''Finderi''. Pre duplikovanie súborov použite modifikačný kláves ''alt''. Súbory tiež možno presúvať medzi rôznymi oknami prehliadača pripojenými k rovnakému serveru.
   24
   25[[Image(source:trunk/www/help/images/move.png)]]
   26
   27Nasledovné protokoly umožňujú duplikovanie súborov na serveri bez nutnosti prevzatia a následného odoslania:
   28 * [wiki:help/sk/howto/s3 S3]
   29 * [wiki:help/sk/howto/dav DAV]
   30
   31=== Kopírovanie súborov a priečinkov na iný server ===
   32
   33Súbory možno kopírovať medzi ľubovoľnými servermi pripojenými k dvom otvoreným oknám prehliadača. Pre prevzatie a odoslanie presúvajte súbory medzi oboma oknami.
   34
   35=== Premenovanie súboru alebo priečinka ===
   36Označte súbor v prehliadači a stlačte kláves ''return'' alebo ''enter''. Zapíšte nový názov a pre ukončenie režimu editovania znovu stlačte ''reuturn''. Súbor možno premenovať aj výberom ponuky ''Súbor → Informácie'' alebo tlačidlom [wiki:help/sk/howto/info Informácie] v riadku nástrojov. Jednoducho zdajte nový názov do najvrchnejšieho textového poľa. Zmena sa uplatní po opustení poľa (napríklad stlačením klávesov ''enter'' alebo ''tabulátor'').
  1237
  1338[[Image(source:trunk/www/help/images/rename.png)]]
  1439
  15 === Ako zmením oprávnenia konkrétneho súboru? ===
  16 
  17 Vyberte súbor v okne prehliadača a zvoľte ''Súbor → Informácie''.  Môžete vybrať aj viacero súborov naraz. V zobrazenom okne nastavte požadoané parametre. Pre potvrdenie zmien nezabudnite kliknúť na tlačítko ''Použiť''.
  18 
  19 [[Image(source:trunk/www/help/images/permissions.png)]]
  20 
  21 === Možno presúvať súbory na vzdialenom serveri? ===
  22 
  23 V okne prehliadača môžete súbory presúvať rovnako ako vo ''Finderi''.
  24 
  25 [[Image(source:trunk/www/help/images/move.png)]]
  26 
   40=== Okno Informácie ===
   41Pre zobrazenie [wiki:help/sk/howto/info detailných vlastností] súboru v pomocnom okne, vyberte ponuku ''Súbor → Informácie''. Tu možno meniť oprávnenia, spravovať distribúcie obsahu v ''Cloud'' službách a upravovať nastavenia špecifické pre službu Amazon [wiki:help/sk/howto/s3 S3].
  2742
  2843=== QuickLook ===
   44Každý súbor v prehliadači Cyberducku sa stlačením klávesu ''medzerník'' možno pokúsiť zobraziť pomocou Quick Look. V závislosti na dostupnosti doplnku nástroja Quick Look pre daný typ súboru vo vašom systéme dôjde k vykresleniu náhľadu obsahu súboru. Mnoho typov súborov – napríklad rôzne obrazové formáty možno zobraziť pomocou zabudovaných doplnkov v OS X, rovnako tak HTML obsah bude zobrazený v náhľadovom okne nástroja Quick Look.
  2945
  30 V prehliadači aplikácie Cyberduck možno pre akýkoľvek súbor použitím klávesu ''medzerník'' aktivovať funkciu Quick Look. Náhľad konkrétneho typu súboru bude vygenerovaný v závislosti na dostupných rozšíreniach služby Quick Look vo vašom systéme. Množstvo rôznych obrázkových formátov je prehliadateľných pomocou zabudovaných rozšírení v OS X, rovnako tak obsah formátovaný pomocou HTML sa vyrendruje v paneli prehladača Quick Look.
   46[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/browser/quicklook.png)]]
  3147
  3248=== Otvorenie webového umiestnenia ===
  3349
  34 Otvorenie korešpondujúcej webovej adresy súboru vybraného v aplikácii Cyberduck pomocou predvoleného internetového prehliadača. Pre funkčnosť tohto príkazu je potrebné špecifikovať správnu predvolenú cestu vo vašich záložkách (napríklad {{{/home/dkocher/public_html/}}}), ktorá musí byť priečinkom prístupným webovým serverom ako váš koreňový priečinok pre dokumenty. Pri použití webového servera Apache, toto je príkazom {{{DocumentRoot}}}. V nastavení záložky možno upraviť webový URL, kde je možné zadať HTTP URL webového servera použitím rozdielneho názvu hostiteľa (servera). Príkaz ''Otvoriť webové umiestnenie'' sa nachádza v ponuke ''Súbor'', tiež ako voliteľné tlačítko v riadku nástrojov prehliadača aplikácie Cyberduck.
   50Viď [wiki:help/sk/howto/bookmarks#Webovéumiestnenie nastavenie webového URL].
   51
   52=== Vytlačenie výpisu priečinkov prehliadača ===
   53
   54Pre vytlačenie (alebo vytvorenie PDF) výpisu priečinkov prehliadača použite príkaz ''Súbor → Tlačiť''.
   55
   56== Problémy ==
   57
   58=== Zvláštne znaky (s diakritikou) ===
   59Ak sa znaky v prehliadači nezobrazujú správne, skúste zmeniť ich kódovanie. Viď ''Zobrazenie → Znaková sada''. Vyskúšajte {{{UTF-8}}} (predvolené), {{{ISO-8859-2}}} a {{{Windows-1250}}}.
   60
   61=== Veľkosť priečinka sa nezobrazuje správne ===
   62Nezobrazuje sa veľkosť jeho obsahu, ale veľkosť samotného priečinka. Pre rekurzívny výpočet veľkosti všetkých obsiahnutých súborov použite príkaz ''Súbor → Informácie''.