Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 4 and Version 5 of help/sk/howto/browser


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 4:57:02 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/browser

  v4 v5  
  6161=== Veľkosť priečinka sa nezobrazuje správne ===
  6262Nezobrazuje sa veľkosť jeho obsahu, ale veľkosť samotného priečinka. Pre rekurzívny výpočet veľkosti všetkých obsiahnutých súborov použite príkaz ''Súbor → Informácie''.
   63
   64== Predvoľby ==
   65
   66=== Všeobecné → Prehliadač → Po ukončení aplikácie uložiť pracovný priestor ===
   67Uloženie všetkých otvorených prehliadačov pri ukončení a obnova ich spojení po reštarte aplikácie.
   68
   69=== Všeobecné → Prehliadač → Pri štarte aplikácie zobraziť nový prehliadač ===
   70Zobrazenie prázdneho prehliadača pri štarte aplikácie. Možnosť automaticky nadviazať spojenie s vybranou záložkou.
   71
   72=== Prehliadač → Všeobecné → Zobrazovať skryté súbory ===
   73Zobrazenie súborov začínajúcich znakom  `.` a [wiki:help/sk/howto/s3#Verzie  predchádzajúcich revízií (S3)] v prehliadači. Použite ponuku ''Zobrazenie → Zobrazovať skryté súbory'' pre prepínanie režimu platného okna prehliadača.
   74
   75=== Prehliadač → Všeobecné → V okne informácií vždy zobrazovať platný výber ===
   76Používanie iba jediného okna ''Informácie'', ktoré sa aktualizuje podľa platného výberu v prehliadači. Ak táto voľba nie je zapnutá, je možné otvoriť viacero okien ''Informácie'' – napríklad pre porovnanie súborov.
swiss made software