Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by dkocher, on Aug 24, 2008 at 4:29:52 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Browser

List and Outline View

Select View → as List or View → as Outline for expandable folders. You can expand and disclose folders using the arrow keys and display the content of the selected/parent folder using Command Down/Up Arrow.

Ako zmením názov súboru?

Vyberte súbor v okne prehliadača a stlačte klávesu Enter alebo Return. Napíšte nový názov a pre ukončenie úprav znovu stlačte Return. Súbor môžete premenovať aj zvolením Súbor → Informácie alebo stlačením tlačítka Informácie v riadku nástrojov. Jednoducho zadajte nové meno do najvrchnejšieho textového poľa zobrazeného dialógu. Pre potvrdenie zmeny musí toto pole stratiť zameranie (napríklad stlačením klávesy Enter alebo Tab).

source:trunk/www/help/images/rename.png

Ako zmením oprávnenia konkrétneho súboru?

Vyberte súbor v okne prehliadača a zvoľte Súbor → Informácie. Môžete vybrať aj viacero súborov naraz. V zobrazenom okne nastavte požadoané parametre. Pre potvrdenie zmien nezabudnite kliknúť na tlačítko Použiť.

source:trunk/www/help/images/permissions.png

Môžem presúvať súbory na vzdialenom serveri?

V okne prehliadača môžete súbory presúvať rovnako ako vo Finderi.

source:trunk/www/help/images/move.png

QuickLook

You can toggle Quick Look in a Cyberduck browser for any file using Space Bar. A preview is rendered depending on a Quick Look Plugin available on your system for the given file type. Many file types like different image formats can be previewed with the bundled plugins in OS X and HTML is even rendered in the Quick Look preview panel.

Open Web URL

Open the corresponding web address of a file selected in Cyberduck with your default web browser. For this feature to work, you have to specify a reasonable default path in your bookmark (e.g. /home/dkocher/public_html/) which must be the directory accessed by the web server as your document root. Using an Apache webserver, this is the DocumentRoot directive. Also in the bookmark setting, you can edit the Web URL which allows you to enter the HTTP URL of the webserver using a different hostname. The Open Web URL can be found in the File Menu and as an optional toolbar item in the browser window.