Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/cdn


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2010 8:01:57 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/cdn

  v1 v2  
  1 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. Below is the content displayed from the [wiki:help/en/howto/cdn English] page.'''
   1[[TOC()]]
  22
  3 [[Include(wiki:help/en/howto/cdn)]]
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Distribúcia obsahu (CDN) =
   4
   5Sieť pre doručovanie, resp. šírenie obsahu (content delivery/distribution network – CDN) umožňuje distribuovať súbory z lokalít po celom svete prostredníctvom siete hraničných miest. Požiadavky na súbory sú automaticky smerované na najbližie hraničné miesto. Cyberduck jednoduchým používateľským rozhraním podporuje dvoch hlavných účastníkov trhu tak, aby distribúcia fungovala jediným kliknutím tlačidla.
   6
   7Použitím panelu [wiki:help/sk/howto/info Informácie] je možné povoliť distribúciu obsahu (CDN) pripojením k [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3] a [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles]. Viď [wiki:help/sk/howto/cloudfront Amazon CloudFront] a [wiki:help/sk/howto/limelight Rackspace Limelight].
swiss made software