Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 2 and Version 3 of help/sk/howto/cdn


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2010 8:57:54 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/cdn

  v2 v3  
  55Sieť pre doručovanie, resp. šírenie obsahu (content delivery/distribution network – CDN) umožňuje distribuovať súbory z lokalít po celom svete prostredníctvom siete hraničných miest. Požiadavky na súbory sú automaticky smerované na najbližie hraničné miesto. Cyberduck jednoduchým používateľským rozhraním podporuje dvoch hlavných účastníkov trhu tak, aby distribúcia fungovala jediným kliknutím tlačidla.
  66
  7 Použitím panelu [wiki:help/sk/howto/info Informácie] je možné povoliť distribúciu obsahu (CDN) pripojením k [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3] a [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles]. Viď [wiki:help/sk/howto/cloudfront Amazon CloudFront] a [wiki:help/sk/howto/limelight Rackspace Limelight].
   7Použitím okna [wiki:help/sk/howto/info Informácie] je možné povoliť distribúciu obsahu (CDN) pripojením k [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3] a [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles]. Viď [wiki:help/sk/howto/cloudfront Amazon CloudFront] a [wiki:help/sk/howto/limelight Rackspace Limelight].