Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by rudo.ba, on Nov 9, 2010 at 8:01:57 PM) (diff)

--

Table of Contents

    Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Distribúcia obsahu (CDN)

    Sieť pre doručovanie, resp. šírenie obsahu (content delivery/distribution network – CDN) umožňuje distribuovať súbory z lokalít po celom svete prostredníctvom siete hraničných miest. Požiadavky na súbory sú automaticky smerované na najbližie hraničné miesto. Cyberduck jednoduchým používateľským rozhraním podporuje dvoch hlavných účastníkov trhu tak, aby distribúcia fungovala jediným kliknutím tlačidla.

    Použitím panelu Informácie je možné povoliť distribúciu obsahu (CDN) pripojením k Amazon S3 a Rackspace Cloudfiles. Viď Amazon CloudFront a Rackspace Limelight.