Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/cloudfiles


Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2010 7:14:20 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/cloudfiles

  v1 v2  
  1 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. Below is the content displayed from the [wiki:help/en/howto/cloudfiles English] page.'''
   1[[TOC()]]
  22
  3 [[Include(wiki:help/en/howto/cloudfiles)]]
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Rackspace Cloud Files =
   4
   5[https://www.rackspacecloud.com/signup/503.html Zaregistrujte si] ''(partnerský odkaz)'' a pripojte sa k vášmu účtu služby [http://www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products/files Rackspace Cloud Files]. Musíte sa usitiť, že máte vytvorený platný prístupový kľúč API pomocou ovládacieho panelu dostupného na [https://manage.rackspacecloud.com/ manage.rackspacecloud.com].
   6
   7== Interoperabilita s OpenStack ==
   8
   9Viď [wiki:help/sk/howto/openstack Swift (OpenStack Object Storage)].
   10
   11== Kontajnery ==
   12
   13Nový kontajner na najvyššej úrovni možno vytvoriť príkazom v ponuke ''Súbor → Nový priečinok…''
   14
   15== Distribúcia ==
   16
   17Pre vybraný kontajner možno v paneli ''Súbor → Informácie → Distribúcia (CDN)'' zapnúť [wiki:help/sk/howto/limelight  Limelight CDN (Content Delivery Network) distribúciu]. Pre ukladanie surových CDN web logov do vášho skladového účtu Cloud Files označte ''Zapnúť protokolovanie prístupu''.
   18
   19== Verejné URL ==
   20
   21Pomocou príkazov v ponukách ''Úpravy → Kopírovať umiestnenie'' a ''Súbor → Otvoriť umiestnenie'' možno pristupovať ku všetkým umiestneniam (vrátane z [wiki:help/sk/howto/limelight CDN] konfigurácií).
   22
   23[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/cloudfiles/Copy%20URLs.png)]]
   24
   25=== Metadáta ===
   26
   27K súborom možno pridávať [wiki:help/sk/howto/info#MetadataHTTPheaders vlastné HTTP hlavičky] pre ukladanie metadát. Hlavičky upravujte v paneli ''Súbor → Informácie → Cloud Files''.
   28
   29== Obmedzenia ==
   30
   31 * Momentálne nie je pri použití účtu ''Cloud Files'' možné presúvať alebo premenúvať súbory.
   32 * Nemožnosť obnovovať prenosy