Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by rudo.ba, on Nov 17, 2010 at 7:14:20 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Rackspace Cloud Files

Zaregistrujte si (partnerský odkaz) a pripojte sa k vášmu účtu služby Rackspace Cloud Files. Musíte sa usitiť, že máte vytvorený platný prístupový kľúč API pomocou ovládacieho panelu dostupného na manage.rackspacecloud.com.

Interoperabilita s OpenStack

Viď Swift (OpenStack Object Storage).

Kontajnery

Nový kontajner na najvyššej úrovni možno vytvoriť príkazom v ponuke Súbor → Nový priečinok…

Distribúcia

Pre vybraný kontajner možno v paneli Súbor → Informácie → Distribúcia (CDN) zapnúť Limelight CDN (Content Delivery Network) distribúciu. Pre ukladanie surových CDN web logov do vášho skladového účtu Cloud Files označte Zapnúť protokolovanie prístupu.

Verejné URL

Pomocou príkazov v ponukách Úpravy → Kopírovať umiestnenie a Súbor → Otvoriť umiestnenie možno pristupovať ku všetkým umiestneniam (vrátane z CDN konfigurácií).

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/cloudfiles/Copy%20URLs.png

Metadáta

K súborom možno pridávať vlastné HTTP hlavičky pre ukladanie metadát. Hlavičky upravujte v paneli Súbor → Informácie → Cloud Files.

Obmedzenia

  • Momentálne nie je pri použití účtu Cloud Files možné presúvať alebo premenúvať súbory.
  • Nemožnosť obnovovať prenosy