Cyberduck Mountain Duck CLI

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Podpora pre Amazon CloudFront

Používateľské rozhranie podporuje jednu základnú a jednu streamovanú distribúciu na bucket. CloudFront distribúciu môžete povoliť v paneli Súbor → Informácie → Distribúcia. Najskôr sa musíte prihlásiť do služby Amazon CloudFront. Uistite sa, že objekty pre ktoré chcete povoliť distribúciu, sú všeobecne dostupné. V paneli Súbor → Informácie → Oprávnenia nastavte oprávnenie READ na Everyone (http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers).

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/cloudfront/CloudFront%20configuration.png

Viacnásobné CNAME pre CloudFront distribúciu

V paneli Súbor → Informácie → Distribúcia možno nastaviť viacero CNAME pre distribúciu bucketu. Názvy (hostnames) musia byť oddelené medzerami.

Základné (HTTP) distribúcie

Používajú sa pre doručovanie statického obsahu.

Streamované (RTMP) distribúcie

Používajú sa pre doručovanie médií využívaním streamovacieho protokolu.

Konfigurácia prehrávania

Skopírujte RTMP umiestnenie (URL) daného súboru v buckete s povolenou streamovanou distribúciou, zobrazené v paneli Súbor → Informácie → Distribúcia s označeným spôsobom doručenia Živý prenos (RTMP) (Streaming (RTMP)). Miesto, kam treba vložiť URL, závisí na použitom klientskom prehrávači.

Stav rozmiestnenia

Po zmene nastavenia parametrov distribúcie, tieto nie sú v CDN distribuované okamžite. Kým prebieha rozmiestnenie (čo môže trvať aj 15 minút), zobrazuje sa stav Prebieha. Aktualizácie sú plne rozšírené v systéme CloudFront až vtedy, keď sa stav distribúcie prepne z Prebieha na Rozmiestnená.

Protokolovanie prístupu ku CloudFront

Po povolení tejto funkcie v paneli Súbor → Informácie bucketu, budú prístupové záznamy (logy) zapisované do <bucketname>/logs. Zmeny v konfugurácii protokolovania sa prejavia do 12 hodín. Protokolovanie je podporované pre oba typy distribúcií (základnú aj streamovanú).

Predvolený koreňový objekt

V HTTP alebo HTTPS distribúcii možno nastaviť predvolený koreňový objekt. Tento predvolený objekt bude dodaný v prípade, ak služba Amazon CloudFront obdrží požiadavku na koreň distribúcie – t.j. samotný názov domény distribúcie.

Ak určíte predvolený koreňový objekt, používateľ ktorý požiada o koreň distribúcie, dostane predvolený koreňový objekt. Napríklad, ak definujete súbor index.html ako predvolený koreňový objekt, požiadavka na http://d604721fxaaqy9.cloudfront.net/ vráti http://d604721fxaaqy9.cloudfront.net/index.html.

Zneplatnenie objektu

Zneplatnenie je spôsob, ako odstrániť objekt distribúcie z vyrovnávacej pamäte hraničného serveru pred expiráciou nastavenou v hlavičke objektu. Zneplatnenie odstráni objekt z vyrovnávacej pamäte (cache) hraničného serveru, takže ďalšia požiadavka na objekt spôsobí návrat CloudFrontu ku zdroju – aby dodal najnovšiu verziu objektu.

Táto funkcia momentálne nie je podporovaná. Viď #5197.

Odkazy

Last modified on Nov 16, 2010 at 12:25:15 PM Last modified on Nov 16, 2010 12:25:15 PM
swiss made software