Cyberduck Mountain Duck CLI

Table of Contents

    1. FTP server
    2. SSH server

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Vlastné príkazy

Pre zobrazenie okna umožňujúceho odosielať platnému prehliadaču vlastné príkazy vyberte ponuku Prechod → Poslať príkaz…

FTP server

Počas pripojena k FTP serveru existuje možnosť zaslania ľubovoľného príkazu, nedostupného cez grafické používateľské prostredie prehliadača. Môže ísť o rozšírenia štandadného FTP protokolu podporované vaším serverom, ktoré možno vyvolať prefixom SITE. Zoznam podporovaných príkazov zobrazíte napísaním príkazu SITE HELP.

SSH server

Vzdialenému SSH serveru môžete zaslať ľubovoľný vzdialený príkaz. Toto môže byť užitočné napríklad ak chcete znovu načítať konfiguráciu HTTP servera alebo zmeniť oprávnenia súborov použitím príkazu chown na UNIXovom systéme. Viď tiež tento príspevok na blogu.

http://sudo.ch/wp/uploads/2008/12/command.png

Last modified on Nov 9, 2010 at 2:39:18 PM Last modified on Nov 9, 2010 2:39:18 PM
swiss made software