Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 9 and Version 10 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 4:52:02 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v9 v10  
  1414      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
  1515        [[BR]]''Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.''
  16 
  17 === Proxy servery ===
  18 V ''System Preferences'' sú podporované nasledovné proxy nastavenia. Vyberte v ponuke ''Cyberduck → Predvoľby → Spojenie → Použiť systémové nastavenia proxy''. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.
  19  * SOCKS Proxy pre všetky spojenia.
  20  * Web Proxy (HTTP) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
  21  * Secure Web Proxy (HTTPS) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
  2216
  2317== Tlačidlom v riadku nástrojov ==
   
  5650[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_file.png)]]
  5751
  58 Dvojkliknite na ''Internet Location File'' vo Finderi. Cyberduck musí byť nakonfigurovaný ako [wiki:help/sk/howto/preferences#Predvolenýobslužnýprogramprotokolu predvolený správca] pre daný protokol URL.
   52Dvojkliknite na ''Internet Location File'' vo Finderi. Cyberduck musí byť nakonfigurovaný ako [wiki:help/sk/howto/connection#Predvolenýobslužnýprogramprotokolu predvolený správca] pre daný protokol URL.
  5953
  6054[[Image(source:trunk/www/help/images/inetloc.png)]]
   
  7973=== Chybové hlásenie {{{IO Error: Read Timed Out}}} ===
  8074Pri pokuse o nadviazanie spojenia – požiadavky sú blokované firewallom, alebo na danej adrese a porte nie je na príjme žiadny server. Ak sa táto chybová správa zobrazí počas už úspešne nadviazaného spojenia, príčinou môže byť príliš pomalé pripojenie alebo príliš vysoká latencia. Môžete sa pokúsiť predĺžiť časový limit spojenia v ''Predvoľby → Spojenie → Časové limity''.
   75
   76== Predvoľby ==
   77
   78=== Spojenie → Znaková sada ===
   79Vybraná znaková sada sa použije pre dekódovanie názvov súborov vo výpisoch priečinkov poskytnutých serverom. Je dôležité, aby zodpovedala kódovaniu použitému na serveri, v opačnom prípade nebudú znaky obsahujúce diakritiku zobrazené správne. Najbežnejšie sú `UTF-8` (predvolená), `ISO-8859-2` (ISO Latin 2) a `Windows-1250` (Windows Latin 2). Znakovú sadu možno zmeniť aj individuálne pre jednotlivý prehliadač pomocou ponuky ''Zobrazenie → Znaková sada''.
   80
   81=== Spojenie → Časové limity ===
   82
   83Je možné nastaviť časový limit pre čakanie na odozvu zo servera. Predvolený limit je `30` sekúnd.
   84
   85=== Spojenie → Zopakovať zlyhané sieťové úlohy ===
   86
   87Pre neúspešné prenosy spôsobené problémami so sieťovým pripojením (napríklad nízkou latenciou) možno stanoviť opakovanie s nastaviteľným počtom pokusov.
   88
   89=== Spojenie → Proxy servery ===
   90
   91V ''System Preferences'' sú podporované nasledovné proxy nastavenia. Vyberte v ponuke ''Cyberduck → Predvoľby → Spojenie → Použiť systémové nastavenia proxy''. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.
   92 * SOCKS Proxy pre všetky spojenia.
   93 * Web Proxy (HTTP) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
   94 * Secure Web Proxy (HTTPS) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
   95
   96== Predvolený obslužný program protokolu ==
   97
   98Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli ''Predvoľby → FTP'', resp. ''Predvoľby → SFTP'' nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre `FTP` a `SFTP` prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho.
swiss made software