Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 10 and Version 11 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 6:34:21 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v10 v11  
  44
  55== Podporované protokoly ==
  6       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
  7       * Popora protokolov [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] a [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus]
  8       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV]
   6      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/ftp FTP].
   7      * Popora protokolov [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] a [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus].
   8      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV].
  99        [[BR]]''Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.''
  10       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/sftp SSH/SFTP]
   10      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/sftp SSH/SFTP].
  1111        [[BR]]''Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.''
  12       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files]
  13       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/azure Windows Azure]
  14       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
   12      * Podpora protokolov [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files] a [wiki:help/sk/howto/openstack OpenStack Object Storage].
   13      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/azure Windows Azure].
   14      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
  1515        [[BR]]''Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.''
   16      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox]. 
   17        [[BR]]''Pristupujte ku Dropboxu bez synchronizácie s počítačom.''
  1618
  1719== Tlačidlom v riadku nástrojov ==