Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 11 and Version 12 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Mar 24, 2011 10:19:41 AM (10 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • help/sk/howto/connection

    v11 v12  
    9999
    100100Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli ''Predvoľby → FTP'', resp. ''Predvoľby → SFTP'' nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre `FTP` a `SFTP` prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho.
     101[[Image(http://trac.cyberduck.ch/attachment/wiki/help/en/howto/connection/Default%20FTP%20Protocol%20Hanlder.png)]]