Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 12 and Version 13 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Mar 24, 2011 10:20:16 AM (10 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v12 v13  
  9999
  100100Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli ''Predvoľby → FTP'', resp. ''Predvoľby → SFTP'' nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre `FTP` a `SFTP` prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho.
  101 [[Image(http://trac.cyberduck.ch/attachment/wiki/help/en/howto/connection/Default%20FTP%20Protocol%20Hanlder.png)]]
   101
   102[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/connection/Default%20FTP%20Protocol%20Hanlder.png)]]