Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 2 and Version 3 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Nov 7, 2010 8:58:34 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v2 v3  
  11[[TOC()]]
  22
  3 = [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Nadviazanie spojenia =
   3= [wiki:help/en Cyberduck Help] / [wiki:help/en/howto Ako na to] / Nadviazanie spojenia =
  44
  5 === Tlačítkom v riadku nástrojov ===
  6 Kliknite v riadku nástrojov na tlačítko ''Nové spojenie'', resp. vyberte v ponuke ''Súbor → Nadviazať spojenie…''. Ak chcete spojenie nadviazať v novom okne prehliadača, ešte predtým vyberte v ponuke ''Súbor → Nový prehliadač''.
   5== Tlačidlom v riadku nástrojov ==
   6V riadku nástrojov kliknite na tlačidlo ''Nové spojenie'', resp. vyberte v ponuke ''Súbor → Nadviazať spojenie…'' Ak chcete spojenie nadviazať v novom okne prehliadača, ešte predtým vyberte v ponuke ''Súbor → Nový prehliadač''.
  77
  88[[Image(source:trunk/www/help/images/connection.png)]]
  99
  10 === Rýchlym spojením ===
  11 Vpíšte názov servera priamo do poľa „Rýchle spojenie“ v riadku nástrojov. Vpisovaný text bude automaticky dopĺňaný podľa serverov uložených v [wiki:help/en/howto/bookmarks záložkách]. Reťazce možno zadávať formou {{{user@host}}}, napríklad {{{user@example.net}}}, alebo plnohodnotným URL ako {{{ftp://mirror.switch.ch/mirror/}}}.
   10=== Podporované protokoly ===
   11 * [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
   12 * [wiki:help/sk/howto/ftp FTP-TLS]
   13 * [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP]
   14 * [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV]
   15 * [wiki:help/sk/howto/s3 S3]
   16 * [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles]
   17 * [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage]
   18 * [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
   19
   20== Rýchlym spojením ==
   21Vpíšte názov servera priamo do poľa ''Rýchle spojenie'' v riadku nástrojov. Vpisovaný text bude automaticky dopĺňaný podľa serverov uložených v [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložkách]. Reťazce možno zadávať formou {{{user@host}}}, napríklad {{{user@example.net}}}, alebo plnohodnotným URL ako {{{ftp://mirror.switch.ch/mirror/}}}.
  1222
  1323[[Image(source:trunk/www/help/images/quick.png)]]
  1424
  15 === Pomocou záložiek ===
  16 V riadku nástrojov vyberte ''Záložky → Zobraziť/skryť záložky'' a dvojkliknite na požadovanú záložku. Záložky sú dostupné aj cez ponuku „Záložky“.
   25Ak zadáte len názov vzdialeného umiestnenia, pre spojenie sa použije predvolený protokol nakonfigurovaný v ''Predvoľby → Všeobecné → Spojenie''.
   26
   27== Pomocou záložiek ==
   28Vyberte v ponuke ''Záložky → Zobraziť záložky'' a dvojkliknite na požadovanú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku].
  1729
  1830[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmarks.png)]]
  1931
  20 === Podľa histórie ===
   32Ak chcete vytvoriť záložku k práve otvorenému spojeniu, vyberte v ponuke ''Záložky → Nová záložka''. Dôjde k pridaniu novej záložky s nastaveniami platného spojenia.
  2133
  22 Vyberte záložku z ponuky ''Záložky → História''.
   34== Podľa histórie ==
   35
   36Vyberte záložku v ponuke ''Záložky → História''.
  2337
  2438[[Image(source:trunk/www/help/images/history.png)]]
  2539
  26 ===  Zo služieb poskytnutých cez Bonjour ===
   40==  Využitím služieb poskytnutých cez Bonjour ==
  2741
  2842Servery v lokálnej sieti sa s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazia v ponuke ''Záložky → Bonjour''.
  2943
  30 ===  Z Findera (Finder.app) ===
   44== Z Findera (Finder.app) ==
  3145
  3246Dvojkliknite na záložku aplikácie Cyberduck vo Finderi.
   
  3448[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_file.png)]]
  3549
  36 Dvojkliknite na internetový súbor (Internet Location File) vo Finderi.
   50Dvojkliknite na ''Internet Location File'' vo Finderi. Cyberduck musí byť nakonfigurovaný ako [wiki:help/en/howto/preferences#Defaultprotocolhandler predvolený správca] pre daný protokol URL.
  3751
  3852[[Image(source:trunk/www/help/images/inetloc.png)]]
  3953
  40 ===  Použitím aplikácie [http://quicksilver.blacktree.com/ Quicksilver] ===
   54== Použitím spúšťača aplikácií tretích strán ==
  4155
  42 [[Image(source:trunk/www/help/images/quicksilver.png)]]
   56 * [http://docs.blacktree.com/quicksilver/what_is_quicksilver Quicksilver] je spúšťač aplikácií. Otvorte predvoľby programu ''Quicksilver'' a nainštalujte doň doplnok ''Cyberduck Module''. Potom, pri vybratom Cyberducku v Quicksilveri, použite pravú šípku pre prístup k záložkam v rámci aplikácie ''Quicksilver''.
   57 * LaunchBar. [http://www.obdev.at/resources/launchbar/help/IndexingRules.html#cyberduck Indexovacie pravidlo] pre Cyberduck.
   58
   59== Použitím [wiki:help/sk/howto/spotlight Spotlight] ==
   60
   61== Ťahom URL do priestoru okna prehliadača ==
   62
   63 * Pre vytvorenie nového spojenia ťahajte URL (napríklad zo Safari) do prehliadača Cyberducku zobrazujúceho stručný zoznam alebo rozšírený hierarchický zoznam.
   64 * Pre vytvorenie novej záložky ťahajte URL do prehliadača Cyberducku zobrazujúceho [wiki:help/en/howto/bookmarks záložky].
   65
   66== Problémy s nadviazaním spojenia ==
   67
   68=== Chybové hlásenie {{{IO Error: Broken pipe}}} ===
   69Vyskytol sa problém so základnou sieťou – príliš pomalé pripojenie alebo vzdialený server viac neodpovedá. Tento problém býva častokrát spôsobený dosiahnutím kvóty serveru – t.j. pre váš používateľský účet nie je dovolené využívať žiadne ďalšie miesto na disku.
   70
   71=== Chybové hlásenie {{{IO Error: Read Timed Out}}} ===
   72Pri pokuse o nadviazanie spojenia – požiadavky sú blokované firewallom, alebo na danej adrese a porte nie je na príjme žiadny server. Ak sa táto chybová správa zobrazí počas už úspešne nadviazaného spojenia, príčinou môže byť príliš pomalé pripojenie alebo príliš vysoká latencia. Môžete sa pokúsiť predĺžiť časový limit spojenia v ''Predvoľby → Spojenie → Časové limity''.