Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 5 and Version 6 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Nov 18, 2010 10:28:29 AM (10 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v5 v6  
  99
  1010=== Podporované protokoly ===
  11  * [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
  12  * [wiki:help/sk/howto/ftp FTP-TLS]
  13  * [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP]
  14  * [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV]
  15  * [wiki:help/sk/howto/s3 S3]
  16  * [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles]
  17  * [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage]
  18  * [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
   11      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
   12      * Popora protokolov [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] a [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus]
   13      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV]
   14        [[BR]]''Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.''
   15      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/sftp SSH/SFTP]
   16        [[BR]]''Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.''
   17      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files]
   18      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/azure Windows Azure]
   19      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
   20        [[BR]]''Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.''
  1921
  2022=== Aké proxy servery sú podporované? ===