Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 6 and Version 7 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 1:14:59 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v6 v7  
  2020        [[BR]]''Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.''
  2121
  22 === Aké proxy servery sú podporované? ===
  23 Nastavenia proxy možno nastaviť v ''System Preferences''.
  24 
  25 The following proxy settings in ''System Preferences'' are supported. Choose ''Cyberduck → Preferences → Connection → Use system proxy settings''. No additional configuration needed.
  26  * SOCKS Proxy for all connections.
  27  * Web Proxy (HTTP) for [wiki:help/en/howto/dav WebDAV], [wiki:help/en/howto/s3 S3], [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/en/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/en/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/en/howto/dropbox Dropbox] and [wiki:help/en/howto/googledocs Google Docs].
  28  * Secure Web Proxy (HTTPS) for [wiki:help/en/howto/dav WebDAV], [wiki:help/en/howto/s3 S3], [wiki:help/en/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/en/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/en/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/en/howto/dropbox Dropbox] and [wiki:help/en/howto/googledocs Google Docs].
   22=== Proxy servery ===
   23V ''System Preferences'' sú podporované nasledovné proxy nastavenia. Vyberte v ponuke ''Cyberduck → Predvoľby → Spojenie → Použiť systémové nastavenia proxy''. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.
   24 * SOCKS Proxy pre všetky spojenia.
   25 * Web Proxy (HTTP) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
   26 * Secure Web Proxy (HTTPS) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
  2927
  3028== Rýchlym spojením ==