Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 7 and Version 8 of help/sk/howto/connection


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 1:17:49 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/connection

  v7 v8  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Nadviazanie spojenia =
  44
  5 == Tlačidlom v riadku nástrojov ==
  6 V riadku nástrojov kliknite na tlačidlo ''Nové spojenie'', resp. vyberte v ponuke ''Súbor → Nadviazať spojenie…'' Ak chcete spojenie nadviazať v novom okne prehliadača, ešte predtým vyberte v ponuke ''Súbor → Nový prehliadač''.
  7 
  8 [[Image(source:trunk/www/help/images/connection.png)]]
  9 
  10 === Podporované protokoly ===
   5== Podporované protokoly ==
  116      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
  127      * Popora protokolov [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] a [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus]
   
  2520 * Web Proxy (HTTP) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
  2621 * Secure Web Proxy (HTTPS) pre [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV], [wiki:help/sk/howto/s3 S3], [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloudfiles], [wiki:help/sk/howto/openstack Swift OpenStack], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage], [wiki:help/sk/howto/dropbox Dropbox] a [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs].
   22
   23== Tlačidlom v riadku nástrojov ==
   24V riadku nástrojov kliknite na tlačidlo ''Nové spojenie'', resp. vyberte v ponuke ''Súbor → Nadviazať spojenie…'' Ak chcete spojenie nadviazať v novom okne prehliadača, ešte predtým vyberte v ponuke ''Súbor → Nový prehliadač''.
   25
   26[[Image(source:trunk/www/help/images/connection.png)]]
  2727
  2828== Rýchlym spojením ==
   
  5050Servery v lokálnej sieti sa s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazia v ponuke ''Záložky → Bonjour''.
  5151
  52 == Z Findera (Finder.app) ==
   52== Z Findera ==
  5353
  5454Dvojkliknite na záložku aplikácie Cyberduck vo Finderi.