Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 12 (modified by dkocher, on Mar 24, 2011 at 10:19:41 AM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Nadviazanie spojenia

Podporované protokoly

 • Podpora protokolu FTP.
 • Popora protokolov Amazon S3, Google Storage a Eucalyptus.
 • Podpora protokolu WebDAV.
  Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.
 • Podpora protokolu SSH/SFTP.
  Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.
 • Podpora protokolov Rackspace Cloud Files a OpenStack Object Storage.
 • Podpora protokolu Windows Azure.
 • Podpora protokolu Google Docs.
  Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.
 • Podpora protokolu Dropbox.
  Pristupujte ku Dropboxu bez synchronizácie s počítačom.

Tlačidlom v riadku nástrojov

V riadku nástrojov kliknite na tlačidlo Nové spojenie, resp. vyberte v ponuke Súbor → Nadviazať spojenie… Ak chcete spojenie nadviazať v novom okne prehliadača, ešte predtým vyberte v ponuke Súbor → Nový prehliadač.

source:trunk/www/help/images/connection.png

Rýchlym spojením

Vpíšte názov servera priamo do poľa Rýchle spojenie v riadku nástrojov. Vpisovaný text bude automaticky dopĺňaný podľa serverov uložených v záložkách. Reťazce možno zadávať formou user@host, napríklad user@example.net, alebo plnohodnotným URL ako ftp://mirror.switch.ch/mirror/.

source:trunk/www/help/images/quick.png

Ak zadáte len názov vzdialeného umiestnenia, pre spojenie sa použije predvolený protokol nakonfigurovaný v Predvoľby → Všeobecné → Spojenie.

Pomocou záložiek

Vyberte v ponuke Záložky → Zobraziť záložky a dvojkliknite na požadovanú záložku.

source:trunk/www/help/images/bookmarks.png

Ak chcete vytvoriť záložku k práve otvorenému spojeniu, vyberte v ponuke Záložky → Nová záložka. Dôjde k pridaniu novej záložky s nastaveniami platného spojenia.

Podľa histórie

Vyberte záložku v ponuke Záložky → História.

source:trunk/www/help/images/history.png

Využitím služieb poskytnutých cez Bonjour

Servery v lokálnej sieti sa s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazia v ponuke Záložky → Bonjour.

Z Findera

Dvojkliknite na záložku aplikácie Cyberduck vo Finderi.

source:trunk/www/help/images/bookmark_file.png

Dvojkliknite na Internet Location File vo Finderi. Cyberduck musí byť nakonfigurovaný ako predvolený správca pre daný protokol URL.

source:trunk/www/help/images/inetloc.png

Použitím spúšťača aplikácií tretích strán

 • Quicksilver je spúšťač aplikácií. Otvorte predvoľby programu Quicksilver a nainštalujte doň doplnok Cyberduck Module. Potom, pri vybratom Cyberducku v Quicksilveri, použite pravú šípku pre prístup k záložkam v rámci aplikácie Quicksilver.
 • LaunchBar. Indexovacie pravidlo pre Cyberduck.

Použitím Spotlight

Ťahom URL do priestoru okna prehliadača

 • Pre vytvorenie nového spojenia ťahajte URL (napríklad zo Safari) do prehliadača Cyberducku zobrazujúceho stručný zoznam alebo rozšírený hierarchický zoznam.
 • Pre vytvorenie novej záložky ťahajte URL do prehliadača Cyberducku zobrazujúceho záložky.

Problémy s nadviazaním spojenia

Chybové hlásenie IO Error: Broken pipe

Vyskytol sa problém so základnou sieťou – príliš pomalé pripojenie alebo vzdialený server viac neodpovedá. Tento problém býva častokrát spôsobený dosiahnutím kvóty serveru – t.j. pre váš používateľský účet nie je dovolené využívať žiadne ďalšie miesto na disku.

Chybové hlásenie IO Error: Read Timed Out

Pri pokuse o nadviazanie spojenia – požiadavky sú blokované firewallom, alebo na danej adrese a porte nie je na príjme žiadny server. Ak sa táto chybová správa zobrazí počas už úspešne nadviazaného spojenia, príčinou môže byť príliš pomalé pripojenie alebo príliš vysoká latencia. Môžete sa pokúsiť predĺžiť časový limit spojenia v Predvoľby → Spojenie → Časové limity.

Predvoľby

Spojenie → Znaková sada

Vybraná znaková sada sa použije pre dekódovanie názvov súborov vo výpisoch priečinkov poskytnutých serverom. Je dôležité, aby zodpovedala kódovaniu použitému na serveri, v opačnom prípade nebudú znaky obsahujúce diakritiku zobrazené správne. Najbežnejšie sú UTF-8 (predvolená), ISO-8859-2 (ISO Latin 2) a Windows-1250 (Windows Latin 2). Znakovú sadu možno zmeniť aj individuálne pre jednotlivý prehliadač pomocou ponuky Zobrazenie → Znaková sada.

Spojenie → Časové limity

Je možné nastaviť časový limit pre čakanie na odozvu zo servera. Predvolený limit je 30 sekúnd.

Spojenie → Zopakovať zlyhané sieťové úlohy

Pre neúspešné prenosy spôsobené problémami so sieťovým pripojením (napríklad nízkou latenciou) možno stanoviť opakovanie s nastaviteľným počtom pokusov.

Spojenie → Proxy servery

V System Preferences sú podporované nasledovné proxy nastavenia. Vyberte v ponuke Cyberduck → Predvoľby → Spojenie → Použiť systémové nastavenia proxy. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.

Predvolený obslužný program protokolu

Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli Predvoľby → FTP, resp. Predvoľby → SFTP nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre FTP a SFTP prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho. http://trac.cyberduck.ch/attachment/wiki/help/en/howto/connection/Default%20FTP%20Protocol%20Hanlder.png