Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 6 (modified by dkocher, on Nov 18, 2010 at 10:28:29 AM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Nadviazanie spojenia

Tlačidlom v riadku nástrojov

V riadku nástrojov kliknite na tlačidlo Nové spojenie, resp. vyberte v ponuke Súbor → Nadviazať spojenie… Ak chcete spojenie nadviazať v novom okne prehliadača, ešte predtým vyberte v ponuke Súbor → Nový prehliadač.

source:trunk/www/help/images/connection.png

Podporované protokoly

 • Podpora protokolu FTP
 • Popora protokolov Amazon S3, Google Storage a Eucalyptus
 • Podpora protokolu WebDAV
  Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.
 • Podpora protokolu SSH/SFTP
  Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.
 • Podpora protokolu Rackspace Cloud Files
 • Podpora protokolu Windows Azure
 • Podpora protokolu Google Docs
  Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.

Aké proxy servery sú podporované?

Nastavenia proxy možno nastaviť v System Preferences.

The following proxy settings in System Preferences are supported. Choose Cyberduck → Preferences → Connection → Use system proxy settings. No additional configuration needed.

Rýchlym spojením

Vpíšte názov servera priamo do poľa Rýchle spojenie v riadku nástrojov. Vpisovaný text bude automaticky dopĺňaný podľa serverov uložených v záložkách. Reťazce možno zadávať formou user@host, napríklad user@example.net, alebo plnohodnotným URL ako ftp://mirror.switch.ch/mirror/.

source:trunk/www/help/images/quick.png

Ak zadáte len názov vzdialeného umiestnenia, pre spojenie sa použije predvolený protokol nakonfigurovaný v Predvoľby → Všeobecné → Spojenie.

Pomocou záložiek

Vyberte v ponuke Záložky → Zobraziť záložky a dvojkliknite na požadovanú záložku.

source:trunk/www/help/images/bookmarks.png

Ak chcete vytvoriť záložku k práve otvorenému spojeniu, vyberte v ponuke Záložky → Nová záložka. Dôjde k pridaniu novej záložky s nastaveniami platného spojenia.

Podľa histórie

Vyberte záložku v ponuke Záložky → História.

source:trunk/www/help/images/history.png

Využitím služieb poskytnutých cez Bonjour

Servery v lokálnej sieti sa s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazia v ponuke Záložky → Bonjour.

Z Findera (Finder.app)

Dvojkliknite na záložku aplikácie Cyberduck vo Finderi.

source:trunk/www/help/images/bookmark_file.png

Dvojkliknite na Internet Location File vo Finderi. Cyberduck musí byť nakonfigurovaný ako predvolený správca pre daný protokol URL.

source:trunk/www/help/images/inetloc.png

Použitím spúšťača aplikácií tretích strán

 • Quicksilver je spúšťač aplikácií. Otvorte predvoľby programu Quicksilver a nainštalujte doň doplnok Cyberduck Module. Potom, pri vybratom Cyberducku v Quicksilveri, použite pravú šípku pre prístup k záložkam v rámci aplikácie Quicksilver.
 • LaunchBar. Indexovacie pravidlo pre Cyberduck.

Použitím Spotlight

Ťahom URL do priestoru okna prehliadača

 • Pre vytvorenie nového spojenia ťahajte URL (napríklad zo Safari) do prehliadača Cyberducku zobrazujúceho stručný zoznam alebo rozšírený hierarchický zoznam.
 • Pre vytvorenie novej záložky ťahajte URL do prehliadača Cyberducku zobrazujúceho záložky.

Problémy s nadviazaním spojenia

Chybové hlásenie IO Error: Broken pipe

Vyskytol sa problém so základnou sieťou – príliš pomalé pripojenie alebo vzdialený server viac neodpovedá. Tento problém býva častokrát spôsobený dosiahnutím kvóty serveru – t.j. pre váš používateľský účet nie je dovolené využívať žiadne ďalšie miesto na disku.

Chybové hlásenie IO Error: Read Timed Out

Pri pokuse o nadviazanie spojenia – požiadavky sú blokované firewallom, alebo na danej adrese a porte nie je na príjme žiadny server. Ak sa táto chybová správa zobrazí počas už úspešne nadviazaného spojenia, príčinou môže byť príliš pomalé pripojenie alebo príliš vysoká latencia. Môžete sa pokúsiť predĺžiť časový limit spojenia v Predvoľby → Spojenie → Časové limity.