Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/dav


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2010 1:55:29 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/dav

  v3 v4  
  11[[TOC()]]
  22
  3 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. The [wiki:help/en/howto/s3 English] documentation is more complete.'''
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / WebDAV =
  44
  5 = [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Podpora pre WebDAV a MobileMe iDisk =
   5Môžete sa pripojiť k akémukoľve WebDAV kompatibilnému serveru použitím HTTP aj HTTP/SSL.
  66
  7 === Spojenie so službou iDisk ===
   7== Spôsoby overenia totožnosti ==
  88
  9   * Spojenie s vaším účtom použitím ''Quick Connect'' v riadku nástrojov: zapíšte doň {{{https://idisk.mac.com/PoužívateľskéMeno}}}.
  10   * Ak sa chcete [wiki:help/en/howto/connection pripojiť] zo [wiki:help/en/howto/bookmarks záložky] alebo použitím dialógu ''Nadviazať spojenie…'', vyberte protokol ''WebDAV (HTTP/SSL)'' a do položky ''Umiestnenie (Cesta)'' v časti ''Viac možností'' zapíšte {{{/PoužívateľskéMeno}}}.
   9Podporované sú obe autentifikácie, ''HTTP Basic'' aj ''Digest''.
  1110
  12 Ďalšie informácie nájdete v [http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=51679 dokumente] podpory spoločnosti Apple.
   11=== NTLM autentifikácia pre Microsoft SharePoint ===
   12
   13Ak potrebujete nastaviť `doménu`, použite [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytú konfiguračnú možnosť].
   14
   15{{{
   16defaults write ch.sudo.cyberduck webdav.ntlm.domain MYDOMAIN
   17}}}
   18
   19== Nastavenia špecifické pre poskytovateľov služby ==
   20
   21=== Pripojenie k MobileMe iDisk ===
   22
   23Vyberte ''MobileMe iDisk'' ako prístupový protokol. Záložka sa skonfiguruje podľa vašich ''Mobile Me'' nastavení v systémových predvoľbách.
   24
   25=== Pripojenie k GMX Mediacenter ===
   26
   27Vlože `https://mediacenter.gmx.net/` do poľa pre server, alebo
   28 * Vyberte ''WebDAV (HTTP/SSL)'' ako protokol.
   29 * Zadajte ''mediacenter.gmx.net'' ako server.
   30 * Zadajte váš [http://faq.gmx.de/search/go.php?t=e23805 GMX Kundenummer] ako používateľské meno.
   31
   32=== Pripojenie k Joyent BingoDisk ===
   33
   34Vložte `https://demo.bingodisk.com/bingo/` do poľa pre server, alebo
   35 * Vyberte ''WebDAV (HTTP/SSL)'' ako protokol.
   36 * Zadajte ''demo.bingodisk.com'' ako server.
   37 * Zadajte ''/bingo'' ako vlastnú cestu v nastaveniach záložky, resp. pripojenia.
   38
   39=== Pripojenie k Box.net ===
   40
   41Vložte `https://www.box.net/dav/` do poľa  pre server, alebo
   42 * Vyberte ''WebDAV (HTTP/SSL)'' ako protokol.
   43 * Zadajte ''www.box.net'' ako server.
   44 * Zadajte vašu emailovú adresu ako používateľské meno.
   45 * Zadajte ''/dav'' ako vlastnú cestu v nastaveniach záložky, resp. pripojenia.
   46
   47=== Prístup k repozitárom subverzií (SVN) ===
   48
   49Pomocou aplikácie Cyberduck môžete pristupovať k verejne čitateľným subverziám (SVN) bežiacim za `mod_dav_svn` ''Apache httpd'' použitím anonymného WebDAV (HTTP) prístupu. Napríklad k [http://svn.cyberduck.ch/trunk/ repozitáru zdrojového kódu Cyberducku].
   50
   51== Podpora pre SSL/TLS ==
   52
   53Pre zabezpečené SSL spojenie vyberte protokol ''WebDAV (HTTP/SSL)''.