Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by dkocher, on Oct 8, 2010 at 10:48:05 AM) (diff)

--

Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. The English documentation is more complete.

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Podpora pre WebDAV a MobileMe iDisk

Spojenie so službou iDisk

  • Spojenie s vaším účtom použitím Quick Connect v riadku nástrojov: zapíšte doň https://idisk.mac.com/PoužívateľskéMeno.
  • Ak sa chcete pripojiť zo záložky alebo použitím dialógu Nadviazať spojenie…, vyberte protokol WebDAV (HTTP/SSL) a do položky Umiestnenie (Cesta) v časti Viac možností zapíšte /PoužívateľskéMeno.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente podpory spoločnosti Apple.

swiss made software