Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/download


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2008 4:41:10 PM (12 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/download

  v1 v2  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Prevzatie =
  44
   5=== Dvojitým kliknutím. ===
   6
   7Dvojkliknite na súbor v okne prehliadača pre jeho prevzatie do východzieho priečinka, definovaného v ''Cyberduck → Predvoľby… → Priebeh / Kam ukladať''.
   8
   9=== Využitím metódy „ťahaj a pusti“. ===
   10
   11Pretiahnite súbory alebo priečinky na požadovanú pozíciu vo ''Finderi''.
   12
   13[[Image(source:trunk/www/help/images/download.png)]]
   14
   15=== Tlačítkom v riadku nástrojov. ===
   16
   17Upravte riadok nástrojov okna prehliadača využitím ponuky Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…  pre pridanie tlačítka „Prevziať“ do východzej konfigurácie.
   18
   19[[Image(source:trunk/www/help/images/toolbar.png)]]
   20
   21=== Ponukou Prevziať. ===
   22
   23Vyberte ponuku ''Súbor → Prevziať'', alebo pravým tlačítkom myši kliknite na súbor v okne prehliadača a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte ''Prevziať''.
   24
   25=== Ako nastavím neskoršie prevzatie súboru? ===
   26
   27Pretiahnite súbor z okna prehliadača na okno priebehu.
   28
   29[[Image(source:trunk/www/help/images/transfer.png)]]