Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/download


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2010 1:25:45 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/download

  v3 v4  
  55=== Dvojitým kliknutím ===
  66
  7 Dvojkliknite na súbor v okne prehliadača pre jeho prevzatie do východzieho priečinka, definovaného v ''Cyberduck → Predvoľby… → Priebeh / Kam ukladať''.
   7Dvojkliknite na súbor v okne prehliadača pre jeho prevzatie do predvoleného priečinka, definovaného v ''Cyberduck → Predvoľby… → Priebeh / Kam ukladať''.
  88
  9 === Využitím metódy „ťahaj a pusti“ ===
   9=== Využitím metódy ťahaj a pusti ===
  1010
  1111Pretiahnite súbory alebo priečinky na požadovanú pozíciu vo ''Finderi''.
   
  1313[[Image(source:trunk/www/help/images/download.png)]]
  1414
  15 === Tlačítkom v riadku nástrojov ===
   15=== Tlačidlom v riadku nástrojov ===
  1616
  17 Upravte riadok nástrojov okna prehliadača využitím ponuky Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…  pre pridanie tlačítka „Prevziať“ do východzej konfigurácie.
   17Upravte riadok nástrojov okna prehliadača využitím ponuky ''Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…''  a pridajte tlačidlo „Prevziať“ do predvolenej konfigurácie.
  1818
  1919[[Image(source:trunk/www/help/images/toolbar.png)]]
  2020
  21 === Ponukou Prevziať ===
   21=== Príkazom na prevzatie v ponuke ===
  2222
  23 Vyberte ponuku ''Súbor → Prevziať'', alebo pravým tlačítkom myši kliknite na súbor v okne prehliadača a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte ''Prevziať''.
   23Vyberte ponuku ''Súbor → Prevziať'', alebo pravým tlačidlom myši kliknite na súbor v okne prehliadača a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte ''Prevziať''.
  2424
  25 === Ako nastavím neskoršie prevzatie súboru? ===
   25=== Neskoršie prevzatie súboru ===
  2626
  2727Pretiahnite súbor z okna prehliadača na okno priebehu.
  2828
  2929[[Image(source:trunk/www/help/images/transfer.png)]]
   30
   31=== Vylúčené súbory a pričinky ===
   32
   33Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli ''Cyberduk → Predvoľby… → Priebeh → Pokročilé'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.
   34
   35
   36{{{
   37.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS
   38}}}
   39
   40Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersAdvanced Predvoľby].
   41
   42=== Karanténa ===
   43
   44Prevzaté súbory sú označené atribútom "com.apple.quarantine". Atribúty priraďujú k súboru základné informácie – napríklad jeho typ, kedy bol prevzatý a umiestnenie (URL), z ktorého pochádza. Keď sa ''Finder'' alebo akýkoľvek iný program používajúci ''Launch Services'' pokúsi otvoriť súbor z karantény, ''Launch Services'' skontrolujú či sa jedná o aplikáciu, skript alebo iný typ spustiteľného súbor. Ak áno, systém zobrazí upozornenie informujúce používateľa že súbor je aplikácia a požiada ho o potvrdenie, či ho môže spustiť. Toto upozornenie používateľovi umožní otvoriť umiestnenie (URL), z ktorého bol súbor prevzatý, spustiť program alebo zrušiť operáciu. Ak používateľ pristúpi k otvoreniu súboru, ''Lanuch Services'' z neho odstránia atribúty karantény.
   45
   46Pre vypnutie tejto funkcie viď [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skryté konfiguračné možnosti].
   47
   48=== Odkiaľ pochádzajú? ===
   49
   50K prevzatým súborom sú pridané metadáta s informáciou odkiaľ boli prevzaté (URL). Tieto možno zobraziť príkazom ''File → Get Info'' vo ''Finderi''.