Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 6 and Version 7 of help/sk/howto/download


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:58:55 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/download

  v6 v7  
  4444Prevzaté súbory sú označené atribútom "com.apple.quarantine". Atribúty priraďujú k súboru základné informácie – napríklad jeho typ, kedy bol prevzatý a umiestnenie (URL), z ktorého pochádza. Keď sa ''Finder'' alebo akýkoľvek iný program používajúci ''Launch Services'' pokúsi otvoriť súbor z karantény, ''Launch Services'' skontrolujú či sa jedná o aplikáciu, skript alebo iný typ spustiteľného súbor. Ak áno, systém zobrazí upozornenie informujúce používateľa že súbor je aplikácia a požiada ho o potvrdenie, či ho môže spustiť. Toto upozornenie používateľovi umožní otvoriť umiestnenie (URL), z ktorého bol súbor prevzatý, spustiť program alebo zrušiť operáciu. Ak používateľ pristúpi k otvoreniu súboru, ''Lanuch Services'' z neho odstránia atribúty karantény.
  4545
  46 Pre vypnutie tejto funkcie viď [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skryté konfiguračné možnosti].
   46Pre vypnutie tejto funkcie viď [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skryté konfiguračné voľby].
  4747
  4848=== Odkiaľ pochádzajú? ===