Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 5 (modified by rudo.ba, on Nov 30, 2010 at 2:32:12 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Prevzatie

Dvojitým kliknutím

Dvojkliknite na súbor v okne prehliadača pre jeho prevzatie do predvoleného priečinka, definovaného v Cyberduck → Predvoľby… → Priebeh / Kam ukladať.

Využitím metódy ťahaj a pusti

Pretiahnite súbory alebo priečinky na požadovanú pozíciu vo Finderi.

source:trunk/www/help/images/download.png

Tlačidlom v riadku nástrojov

Upravte riadok nástrojov okna prehliadača využitím ponuky Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov… a pridajte tlačidlo „Prevziať“ do predvolenej konfigurácie.

source:trunk/www/help/images/toolbar.png

Príkazom na prevzatie v ponuke

Vyberte ponuku Súbor → Prevziať, alebo pravým tlačidlom myši kliknite na súbor v okne prehliadača a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte Prevziať.

Neskoršie prevzatie súboru

Pretiahnite súbor z okna prehliadača na okno priebehu.

source:trunk/www/help/images/transfer.png

Vylúčené súbory a pričinky

Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli Predvoľby… → Priebeh → Pokročilé budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.

.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS

Viď tiež Predvoľby.

Karanténa

Prevzaté súbory sú označené atribútom "com.apple.quarantine". Atribúty priraďujú k súboru základné informácie – napríklad jeho typ, kedy bol prevzatý a umiestnenie (URL), z ktorého pochádza. Keď sa Finder alebo akýkoľvek iný program používajúci Launch Services pokúsi otvoriť súbor z karantény, Launch Services skontrolujú či sa jedná o aplikáciu, skript alebo iný typ spustiteľného súbor. Ak áno, systém zobrazí upozornenie informujúce používateľa že súbor je aplikácia a požiada ho o potvrdenie, či ho môže spustiť. Toto upozornenie používateľovi umožní otvoriť umiestnenie (URL), z ktorého bol súbor prevzatý, spustiť program alebo zrušiť operáciu. Ak používateľ pristúpi k otvoreniu súboru, Lanuch Services z neho odstránia atribúty karantény.

Pre vypnutie tejto funkcie viď skryté konfiguračné možnosti.

Odkiaľ pochádzajú?

K prevzatým súborom sú pridané metadáta s informáciou odkiaľ boli prevzaté (URL). Tieto možno zobraziť príkazom File → Get Info vo Finderi.