Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Initial Version and Version 1 of help/sk/howto/dropbox


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 4:35:56 PM (9 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/dropbox

  v1 v1  
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Dropbox =
   4
   5K dátam uloženým pomocou služby [http://dropbox.com/ Dropbox] je možný prístup aj bez synchronizácie s počítačom.
   6
   7'''Potrebujete najnovšie [http://trac.cyberduck.ch/wiki/help/sk/faq#NNočnéabetazostavenia beta zostavenie] Cyberducku''' a povoliť prístup použitím [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytej konfiguračnej voľby]:
   8
   9{{{
   10defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.dropbox.tls.enable true
   11}}}
   12
   13== Pripojenie k službe Dropbox ==
   14
   15Musíte mať vlastné prístupové údaje (''Consumer Key'' a ''Consumer Secret''), ktoré možno získať na stránkach Dropbox [https://www.dropbox.com/developers/apps Developer]. Tieto nastavte pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytých konfiguračných volieb]:
   16
   17{{{
   18defaults write ch.sudo.cyberduck dropbox.secret <app key>
   19defaults write ch.sudo.cyberduck dropbox.key <app secret>
   20}}}
   21
   22== Obmedzenia ==
   23
   24 * URL označeného súboru nemožno otvoriť vo webovom prehliadači.
   25 * Všetky jednotlivé odoslania cez webservery služby Dropbox majú limit 300 MB, vrátane API pre prevzatia. Pre odoslanie súborov väčších ako 300 MB je potrebné použiť desktopovú aplikáciu Dropbox.
   26
   27== Problémy ==
   28 
   29'''Prosímie o [http://trac.cyberduck.ch/newticket nahlásenie] akejkoľvek nekompatibility a poskytnutie [mailto:feedback@cyberduck.ch odozvy].'''
swiss made software