Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by rudo.ba, on Dec 5, 2010 at 4:37:04 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Dropbox

K dátam uloženým pomocou služby Dropbox je možný prístup aj bez synchronizácie s počítačom.

Potrebujete najnovšie beta zostavenie Cyberducku a povoliť prístup použitím skrytej konfiguračnej voľby:

defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.dropbox.tls.enable true

Pripojenie k službe Dropbox

Musíte mať vlastné prístupové údaje (Consumer Key a Consumer Secret), ktoré možno získať na stránkach Dropbox Developer. Tieto nastavte pomocou skrytých konfiguračných volieb:

defaults write ch.sudo.cyberduck dropbox.secret <app key>
defaults write ch.sudo.cyberduck dropbox.key <app secret>

Obmedzenia

  • URL označeného súboru nemožno otvoriť vo webovom prehliadači.
  • Všetky jednotlivé odoslania cez webservery služby Dropbox majú limit 300 MB, vrátane API pre prevzatia. Pre odoslanie súborov väčších ako 300 MB je potrebné použiť desktopovú aplikáciu Dropbox.

Problémy

Prosímie o nahlásenie akejkoľvek nekompatibility a poskytnutie odozvy.

swiss made software