Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 4 and Version 5 of help/sk/howto/edit


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2010 12:50:28 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/edit

  v4 v5  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Úprava súborov =
  44
  5 == Ako upravím súbor v externom editore? ==
   5== Úprava súboru v externom editore ==
  66
  7 Vzdialený súbor môžete upravovať rovnako ako lokálny súbor, kliknutím na tlačítko Upraviť v riadku nástrojov, alebo zvolením ''Súbor → Upraviť''. Súbor bude prevzatý do užívateľovho dočasného priečinka a otvorený východzím editorom (podporované sú SubEthaEdit, BBEdit, TextWrangler, TextMate, Text-Edit Plus, skEdit, Taco HTML Edit a ďalšie). Výchozí editor môžete nastaviť ''v Cyberduck → Predvoľby…''  Súbor bude odoslaný na server vždy, keď v editore zvolíte ''Súbor → Uložiť''. Ak dokument zavriete bez uloženia, súbor na serveri nebude zmenený.
   7Vzdialený súbor možno upravovať rovnako ako lokálny súbor, kliknutím na tlačidlo Upraviť v riadku nástrojov, alebo zvolením ''Súbor → Upraviť v editore''. Súbor bude prevzatý do používateľovho dočasného priečinka a otvorený predvoleným editorom. Predvolený editor možno nastaviť  v ''Cyberduck → Predvoľby…''  Súbor bude odoslaný na server vždy, keď v editore zvolíte ''Súbor → Uložiť''. Ak dokument zavriete bez uloženia, súbor na serveri nebude zmenený.
  88
  99[[Image(source:trunk/www/help/images/edit.png)]]
   
  1111== Výber editora pre konkrétne typy súborov ==
  1212
  13 Predvolený editor súboru je vybraný podľa predvolenej aplikácie pre daný typ súboru nastavenej vo Finderi (viď ''File → Info'' pre daný typ súboru vo Finderi). Ak systémová predvolená aplikácia nie je podporovaná Cyberduckom, použije sa aplikácia nastavané pre predvoľbách Cyberducku.
   13Predvolený editor súboru je vybraný podľa predvolenej aplikácie pre daný typ súboru nastavenej vo Finderi (viď ''File → Info'' pre daný typ súboru vo Finderi). Ak v systéme predvolená aplikácia nie je podporovaná Cyberduckom, použije sa aplikácia nastavená pre predvoľbách Cyberducku.
   14
   15Označením možnosti ''Vždy použiť predvolený editor'' v ''Predvoľby → Externý editor'' možno vynútiť použitie (v Cyberducku) nastaveného editora bez ohľadu na typ súboru.
   16
   17== Ak nie je dostupný žiadny externý editor ==
   18
   19Ak sa v ponuke ''Súbor → Upraviť v editore'' nezobrazuje žiadny editor (jedinou položkou v podmenu je ''Nie je dostupný žiadny externý editor''), je potrebné obnoviť OS X databázu `LaunchServices` pomocou aplikácie Terminal:
   20
   21{{{
   22/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister \ -kill -r -domain local -domain system -domain user
   23}}}
   24
   25Prípadne, aplikácia [http://incrediblebee.com/mainmenu MainMenu] poskytuje pre tento príkaz grafické rozhranie, viď ''Rebuild → Rebuild Launch Services''.