Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Initial Version and Version 1 of help/sk/howto/eucalyptus


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2010 9:02:47 AM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/eucalyptus

  v1 v1  
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Podpora pre Eucalyptus Walrus =
   4
   5[http://open.eucalyptus.com/ Eucalyptus] Walrus je open source implementácia [wiki:help/en/howto/s3 S3]. Pre všeobecné informácie viď wiki stránku [wiki:help/sk/howto/s3 S3].
   6
   7== Pripojenie ==
   8
   9Vyberte voľbu ''Eucalyptus Walrus S3'' z ponuky protokolov v nastaveniach [wiki:help/sk/howto/connection nadviazania spojenia] alebo [wiki:help/en/howto/bookmarks záložky] a zadajte hostname vašej inštalácie. Pre všeobecné informácie viď wiki stránku [wiki:help/sk/howto/s3 S3].
   10
   11Jediný rozdiel oproti riadnej službe S3 je v tom, že pre ukladaciu cestu (koncový bod) sa predpokladá `/services/Walrus` namiesto `/`.
   12
   13== Prihlasovacie údaje ==
   14
   15=== Otvorenie Eucalyptusu ===
   16
   17Prihlasovacie údaje vo forme ZIP možno získať na stránke `ecc.eucalyptus.com`. Prístupový a tajný kľúč nájdete v súbore ''eucarc''.
   18
   19== Obmedzenia ==
   20
   21 * Žiadna ([wiki:help/sk/howto/cdn CDN]) konfigurácia distribúcie obsahu.
   22 * Žiadna konfigurácia protokolovania bucketu.
   23 * Nemožnosť voľby geografického umiestnenia bucketu.
   24 * Nie je dostupná možnosť nastaviť triedu skladovania.
   25
   26'''Prosíme [http://trac.cyberduck.ch/newticket oznámte] nám všetky nekompatibility s ktorými sa stretnete + ak máte inštaláciu Eucalyptusu, poskytnite nám [mailto:feedback@cyberduck.ch odozvu].'''
swiss made software