Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 1 (modified by rudo.ba, on Nov 9, 2010 at 9:02:47 AM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Podpora pre Eucalyptus Walrus

Eucalyptus Walrus je open source implementácia S3. Pre všeobecné informácie viď wiki stránku S3.

Pripojenie

Vyberte voľbu Eucalyptus Walrus S3 z ponuky protokolov v nastaveniach nadviazania spojenia alebo záložky a zadajte hostname vašej inštalácie. Pre všeobecné informácie viď wiki stránku S3.

Jediný rozdiel oproti riadnej službe S3 je v tom, že pre ukladaciu cestu (koncový bod) sa predpokladá /services/Walrus namiesto /.

Prihlasovacie údaje

Otvorenie Eucalyptusu

Prihlasovacie údaje vo forme ZIP možno získať na stránke ecc.eucalyptus.com. Prístupový a tajný kľúč nájdete v súbore eucarc.

Obmedzenia

  • Žiadna (CDN) konfigurácia distribúcie obsahu.
  • Žiadna konfigurácia protokolovania bucketu.
  • Nemožnosť voľby geografického umiestnenia bucketu.
  • Nie je dostupná možnosť nastaviť triedu skladovania.

Prosíme oznámte nám všetky nekompatibility s ktorými sa stretnete + ak máte inštaláciu Eucalyptusu, poskytnite nám odozvu.

swiss made software