Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/googledocs


Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2010 10:20:38 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/googledocs

  v1 v2  
  1 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. Below is the content displayed from the [wiki:help/en/howto/googledocs English] page.'''
   1[[TOC()]]
  22
  3 [[Include(wiki:help/en/howto/googledocs)]]
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduc] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Google Docs =
   4
   5Pripojte sa k vášmu účtu [http://docs.google.com/ Google Docs] pre prístup ku všetkým vašim dokumentom, tabuľkám a prezentáciám.
   6
   7== Odoslania ==
   8
   9Viď [http://code.google.com/apis/documents/faq.html#WhatKindOfFilesCanIUpload zoznam podporovaných formátov súborov] služby Google Docs.
   10
   11Pre odosielanie ľubovoľných súborov (nepodporovaných žiadnou z aplikácií Google Docs) je potrebný [http://www.google.com/apps/intl/en/business/details.html prémiový účet Google Apps]. Ak ho nevlastníte, zobrazí sa vám chybové hlásenie `Nemáte oprávnenie na vykonanie tejto operácie`. Prečítajte si [http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=60217 inštrukcie], ako povýšiť váš účet Google.
   12
   13[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/googledocs/Google%20Docs%20Upload%20Failure.png)]]
   14
   15'''Poznámka: ak hľadáte spôsob ako využiť váš účet len pre skladovanie, lepšou voľbou je služba [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage]'''.
   16
   17== Revízie ==
   18
   19Vďaka podpore verzioningu od verzie [milestone:3.6 3.6] možno v Google Docs pristupovať aj k predchádzajúcim verziám uložených dokumentov. Použite ponuku ''Zobrazenie → Zobrazovať skryté súbory''.
   20
   21== Zdieľanie ==
   22
   23V paneli ''Súbor → Informácie → Oprávnenia → ACL'' možno definovať prístupové práva komukoľvek s emailovou adresou registrovanou u Google Docs. Oprávnenia `Read` (zobrazenie dokumentu)  alebo `Write` (úprava dokumentu) možno udeliť:
   24  * ''Emailová adresa účtu Google'' – používateľovi identifikovanému emailovou adresou registrovanou u Google.
   25  * ''Emailová adresa Google Group'' – všetkým členom Google Group.
   26  * ''Doména Google Apps'' – všetkým členom domény Google Apps.
   27  * ''Všetkým'' – anonymným používateľom bez akéhokoľvek overenia totožnosti.
   28
   29== Predvoľby ==
   30
   31=== Formáty pre prevzatie ===
   32
   33Služba Google Docs podporuje export dokumentov do viacerých formátov. Predvolené exportné formáty pre dokumenty, tabuľky a prezentácie možno nastaviť v [wiki:help/sk/howto/preferences predvoľbách].
   34
   35=== Prevod do formátu Google Docs ===
   36
   37Pre umožnenie úprav podporovaných dokumentov odoslaných do ''Google Docs'' je potrebná ich konverzia. Ak chcete váš účet používať len na skladovanie, zvoľte možnosť nekonvertovať dokumenty '''(dostupnú len pre predplatiteľov s [http://www.google.com/apps/intl/en/business/details.html prémiovým účtom Google Apps])'''.
   38
   39Do ''Google Docs'' možno previesť nasledovné formáty:
   40  * Tabuľky: `.xls, .xlsx, .ods, .csv, .tsv, .txt, .tsb`
   41  * Dokumenty: `.doc, .docx, .html, plain text (.txt), .rtf`
   42  * Prezentácie: `.ppt, .pps`
   43
   44Pre viac informácií, viď [http://docs.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=50092 Odoslanie a export: odoslanie akéhokoľvek súboru].
   45
   46=== Optické rozpoznávanie znakov (OCR) ===
   47
   48Ak je zapnutá možnosť ''OCR'', dôjde k pokusu o extrahovanie textu a vytvorenie nového dokumentu z odoslaných obrázkov vo formátoch PNG, JPEG alebo GIF, namiesto uloženia samotných obrázkov do Google Docs.
   49
   50=== Účty služby Google Apps ===
   51
   52Pre prístup ku skladisku Google Docs pod účtom [http://www.google.com/apps/intl/en/business/docs.html Google Apps] vašej firmy, zadajte ako používateľa vašu emailovú adresu napojenú na váš účet Google Apps.
   53
   54== Obmedzenia ==
   55
   56 * [http://docs.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=37603 Veľkostný limit pre odosielanie].