Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by rudo.ba, on Nov 17, 2010 at 10:22:00 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Google Docs

Pripojte sa k vášmu účtu Google Docs pre prístup ku všetkým vašim dokumentom, tabuľkám a prezentáciám.

Odoslania

Viď zoznam podporovaných formátov súborov služby Google Docs.

Pre odosielanie ľubovoľných súborov (nepodporovaných žiadnou z aplikácií Google Docs) je potrebný prémiový účet Google Apps. Ak ho nevlastníte, zobrazí sa vám chybové hlásenie Nemáte oprávnenie na vykonanie tejto operácie. Prečítajte si inštrukcie, ako povýšiť váš účet Google.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/googledocs/Google%20Docs%20Upload%20Failure.png

Poznámka: ak hľadáte spôsob ako využiť váš účet len pre skladovanie, lepšou voľbou je služba Google Storage.

Revízie

Vďaka podpore verzioningu od verzie 3.6 možno v Google Docs pristupovať aj k predchádzajúcim verziám uložených dokumentov. Použite ponuku Zobrazenie → Zobrazovať skryté súbory.

Zdieľanie

V paneli Súbor → Informácie → Oprávnenia → ACL možno definovať prístupové práva komukoľvek s emailovou adresou registrovanou u Google Docs. Oprávnenia Read (zobrazenie dokumentu) alebo Write (úprava dokumentu) možno udeliť:

  • Emailová adresa účtu Google – používateľovi identifikovanému emailovou adresou registrovanou u Google.
  • Emailová adresa Google Group – všetkým členom Google Group.
  • Doména Google Apps – všetkým členom domény Google Apps.
  • Všetkým – anonymným používateľom bez akéhokoľvek overenia totožnosti.

Predvoľby

Formáty pre prevzatie

Služba Google Docs podporuje export dokumentov do viacerých formátov. Predvolené exportné formáty pre dokumenty, tabuľky a prezentácie možno nastaviť v predvoľbách.

Prevod do formátu Google Docs

Pre umožnenie úprav podporovaných dokumentov odoslaných do Google Docs je potrebná ich konverzia. Ak chcete váš účet používať len na skladovanie, zvoľte možnosť nekonvertovať dokumenty (dostupnú len pre predplatiteľov s prémiovým účtom Google Apps).

Do Google Docs možno previesť nasledovné formáty:

  • Tabuľky: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .tsv, .txt, .tsb
  • Dokumenty: .doc, .docx, .html, plain text (.txt), .rtf
  • Prezentácie: .ppt, .pps

Pre viac informácií, viď Odoslanie a export: odoslanie akéhokoľvek súboru.

Optické rozpoznávanie znakov (OCR)

Ak je zapnutá možnosť OCR, dôjde k pokusu o extrahovanie textu a vytvorenie nového dokumentu z odoslaných obrázkov vo formátoch PNG, JPEG alebo GIF, namiesto uloženia samotných obrázkov do Google Docs.

Účty služby Google Apps

Pre prístup ku skladisku Google Docs pod účtom Google Apps vašej firmy, zadajte ako používateľa vašu emailovú adresu napojenú na váš účet Google Apps.

Obmedzenia