Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/googlestorage


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2010 1:16:21 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/googlestorage

  v1 v2  
  1 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. Below is the content displayed from the [wiki:help/en/howto/googlestorage English] page.'''
   1[[TOC()]]
  22
  3 [[Include(wiki:help/en/howto/googlestorage)]]
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Google Storage =
   4
   5[http://code.google.com/apis/storage/ Google Storage pre vývojárov] je služba kompatibilná s S3, ktorá je momentálne vo vývoji, dostupná len na pozvanie.
   6
   7Vo všeobecnosti, viď [wiki:help/sk/howto/s3 S3].
   8
   9== Pripojenie ku Google Storage ==
   10
   11Musíte získať prístupové údaje (''Access Key'' a ''Secret'') k vášmu  Google Storage [https://sandbox.google.com/storage účtu] zo [https://sandbox.google.com/storage/m/ stránky] ''Key Management''. Pri prihlasovaní ku Google Storage z programu Cyberduck budete vyzvaní na zadanie údajov ''Access Key'' ako používateľské meno a ''Secret'' ako heslo.
   12
   13== Priečinky ==
   14
   15Vytvorenie priečinka vo vnútri bucketu vytvorí zástupný objekt pomenovaný po priečinku, nemajúci žiadny dátový obsah a mimetype `application/x-directory`. Adresárové zástupné objekty vytvorené v ''Google Storage Manager'' [https://groups.google.com/group/gs-discussion/browse_thread/thread/fb90359bd714c717/44094e60372427d4#44094e60372427d4 nie sú podporované].
   16
   17== Súbory ==
   18
   19=== Metadáta ===
   20
   21Môžete upravovať štandardné HTTP hlavičky, [wiki:help/sk/howto/info#MetadataHTTPheaders pridávať] vlastné HTTP hlavičky k súborom pre ukladanie [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/index.html?UsingMetadata.html metadát]. Zmeny sa vykonávajú v paneli ''Súbor → Informácie → Google Storage''.
   22
   23== ACL ==
   24
   25=== Poskytnutie prístupu vybraným používateľom ===
   26
   27Vybranému používateľovi možno sprístupniť dokument poskytnutím prístupu `READ` pre emailovú adresu registrovanú u Google. ''Podpísaný URL'' z panelu ''Súbor → Informácie → Google Storage'' formátu `https://sandbox.google.com/storage/<container>/<file>` overí prístup k zdroju pomocou prihlasovacích údajov k účtu Google.
   28
   29Viď tiež [http://sudo.ch/2010/08/09/sharing-files-using-google-storage/ zdieľanie súborov použitím služby Google Storage].
   30
   31== Obmedzenia ==
   32
   33 * Nastavenie triedy úložiska [http://code.google.com/apis/storage/docs/faq.html#policy nie je podporované].
   34 * V súčasnosti sú dáta ukladané výhradne v amerických datacentrách.
   35 * Žiadna ([wiki:help/sk/howto/cdn CDN]) konfigurácia distribúcie obsahu.
   36 * Žiadna konfigurácia protokolovania bucketu.
   37 * Nie sú podporované torrentové URL.
   38
   39== Problémy ==
   40
   41 * ~~Úprava metadát v súčasnosti spôsobuje chyby služby.~~
   42 * [https://groups.google.com/group/gs-discussion/browse_thread/thread/4f20934a92ded72f Problémy s bielymi znakmi v názvoch súborov].
   43 
   44'''Prosíme, ak máte prístup k tejto službe, [http://trac.cyberduck.ch/newticket oznámte] nám všetky nekompatibility s ktorými sa stretnete, poskytnite nám [mailto:feedback@cyberduck.ch odozvu].'''
   45
   46== Odkazy ==
   47
   48 * [http://code.google.com/apis/storage/docs/faq.html Google Storage pre vývojárov – často kladené otázky]